IV-03 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И ПРИВРЕДУ


 

Верзија: В1, 18.04.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Начелник Општинске управе Кучево: Никола Милорадовић

Заменица начелника Општинске управе Кучево: Марина Ранчић

Организациона јединица [03]: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Руководитељка Одељења за имовинско-правне послове, урбанзам и привреду: Гордана Марић

 

ПРОЦЕДУРЕ

 

Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

03

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив области организационе јединице
(Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду)

IV-03-01)

01)

животна средина

IV-03-02)

02)

урбанизам (урбанизам, урбанизам и планирање, урбанизам и грађевинарство)

IV-03-03)

03)

грађевинарство и озакоњење (грађевинарство, грађевинарство и урбанизам, грађевинарство и озакоњење, озакоњење)

IV-03-04)

04)

стамбено-комунални послови

IV-03-05)

05)

имовинско-правни послови (имовинско-правни послови, управни поступак)

IV-03-06)

06)

стручно-технички послови управљања имовином и послови регистратора

IV-03-07)

07)

пољопривреда

IV-03-08)

08)

водопривреда

IV-03-09)

09)

финансијско управљање и контрола

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа јединице локалне самоуправе [Општинска управа Кучево]; 03 – шифра (редни број) организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду]; од 01) до 09) – шифра (редни број) области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе.

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-02: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за општу управу

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni