June 2024 09:31:17 PM

  • Стратешки положај општине Кучево - удаљеност од Београда 130 км, Пожаревца 55 км и од Мајданпек 35 км;
  • Добра инфраструктурна и саобраћајна повезаност,

- Аутопут Е-75  се налазе на 70 км од општине Кучево,

- Кроз општину Кучево пролази магистрални пут М-24  Пожаревац-Мајанпек-Прахово пристаниште,

- Близина речног коридора -7,

- Идустријска зона је непосредно везана за реку Пек, тако да постоји могућност водоснабдевања из алувиона Пека индустријском водом;

  • Близина тржишта земаља региона – Румунија;
  • Конкурентна и квалификована радна снага;
  • Усвојена планско-техничка документација – Регионални просторни план Браничевско-Подунавског округа, Просторни план Кучева, Генерални План Кучева, Планови Генералне Регулације за остала насељена места општине Кучево;
  • Институционална подршка за инвеститоре - Општински услужни центар, Одељење за привреду и буџет-послови економског развоја;
  • Убрзана процедура издавања грађевинских дозвола;
  • Велики потенцијал за улагање у области туризма.
 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni