ОПИС

Саобраћајна инспекција обавља послове управног надзора над спровођењем одредаба Закона о јавним путевима, Закона о превозу у друмском саобраћају, Закона о превозу терета у друмском саобраћају, Закона о превозу путника у друмском саобраћају и прописа донетих на основу ових закона о обављању локалног превоза: ванлинијски превоз путника, линијски и ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоз. Затим Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима, Одлуке о јавном превозу путника и ствари на територији општине Кучева и Одлуке о такси превозу на територији општине Кучево. 

Решава у управном поступку по захтеву за утврђивање испуњености услова за обављање делатности ауто-такси превоза.

Решавајући у управним стварима о правима и обавезама или правним интересима грађана и правних лица, све напред наведене инспекције примењују одредбе Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку.

 

ПРИЛОЗИ:

 

Одлука о такси превозу (30.11.2015)
downloads: 493 | type: doc | size: 116 kB
Закон о јавним путевима (01.01.2006)
downloads: 484 | type: doc | size: 348 kB
Контролна листа 11
downloads: 524 | type: pdf | size: 442 kB
Контролна листа 10
downloads: 492 | type: pdf | size: 368 kB
Контролна листа 9
downloads: 509 | type: pdf | size: 355 kB
Контролна листа 8
downloads: 506 | type: pdf | size: 446 kB
Контролна листа 7
downloads: 683 | type: pdf | size: 291 kB
Контролна листа 6
downloads: 698 | type: pdf | size: 265 kB
Контролна листа 5
downloads: 674 | type: pdf | size: 214 kB
Контролна листа 4
downloads: 695 | type: pdf | size: 340 kB
Контролна листа 3
downloads: 680 | type: pdf | size: 199 kB
Контролна листа 2
downloads: 692 | type: pdf | size: 386 kB
Контролна листа 1
downloads: 680 | type: pdf | size: 379 kB
Извештај о раду за 2016. годину
downloads: 735 | type: pdf | size: 3 MB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni