IV-02 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУВерзија: В1, 01.08.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Начелник Општинске управе Кучево: Никола Милорадовић

Заменица начелника Општинске управе Кучево: Марина Ранчић

Организациона јединица [02]: Одељење за општу управу

Руководитељка Одељења за општу управу: Јелена Пантић

 

ПРОЦЕДУРЕ

 

Одељења за општу управу

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

02

Одељење за општу управу

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив области организационе јединице
(Одељења за општу управу)

IV-02-01)

01)

писарница

IV-02-02)

02)

архива

IV-02-03)

03)

пошта

IV-02-04)

04)

бирачки спискови

IV-02-05)

05)

информације од јавног значаја

IV-02-06)

06)

софтвер

IV-02-07)

07)

службени гласник

IV-02-08)

08)

веб-презентација

IV-02-09)

09)

намештеници

IV-02-10)

10)

органи Општине

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа јединице локалне самоуправе [Општинска управа Кучево]; 02 – шифра (редни број) организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [Одељење за општу управу]; од 01) до 10) – шифра (редни број) области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе.

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-02: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за општу управу

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni