шифра прилога

ОГЛАШИВАЧ

НАЗИВ ОГЛАСА И ПРАТЕЋИХ ДОКУМЕНАТА

ДАТУМ

ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

(1/2022)

Комисија за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Кучево

ОГЛАС ЗА ДАВAЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

08.02.2022.

Пословни простор у ДК Раденка

(2/2022)

Комисија за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Кучево

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

08.02.2022.

Стамбени простор у Кучеву (у старој централи)

 (3/2022)

Комисија за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Кучево

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

17.02.2022. 

Пословни простор у ДК Волуја

(4/2022)

Комисија за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Кучево

ОГЛАС ЗА ДАВAЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

17.05.2022. 

Пословни простор у ДК Буковска

(5/2022)

Скупштина општине Кучево

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КУЧЕВО - I КРУГ

31.05.2022. 

пољопривредно земљиште у државној својини

 (6/2022)

Комисија за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Кучево

ОГЛАС ЗА ДАВAЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

31.05.2022. 

Пословни простор у ДК Раденка

(7/2022)

Комисија за спровођење поступка отуђења моторних возила у власништву општине Кучево - II круг

ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

од 14.06.2022. до 24.06.2022.

моторна возила

(7/2022)

Комисија за спровођење поступка отуђења моторних возила у власништву општине Кучево - II круг

ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА - ДОКУМЕНТАЦИЈА

отварање понуда 27.06.2022. у 11 часова

 моторна возила

(8/2022)

Скупштина општине Кучево

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КУЧЕВО - II КРУГ

12.07.2022. 

пољопривредно земљиште у државној својини

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЗИ:

 

 


Огласе из ранијих година погледајте на веб-страници АРХИВАˮ.


 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni