шифра прилога

ОГЛАШИВАЧ

НАЗИВ ОГЛАСА И ПРАТЕЋИХ ДОКУМЕНАТА

ДАТУМ

ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

(1/2023)

Комисија за давање у закуп пословног простора у јавној својини Општине Кучево

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

06.06.2023.

закуп пословног простора у "Равништарки" у Равништу

(2/2023) 

Председник Општине Кучево

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ КУЧЕВО

09.06.2023.

закуп и коришћење пољопривредног земљишта на територији општине Кучево

(3/2023) 

Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Кучево

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, КП БР. 101/3 КО КУЧЕВО 1

- ОДЛУКА о утврђивању правила о поступку спровођења јавног надметања - лицитације за продају непокретности у својини Општине Кучево, и то КП бр. 101/3 КО Кучево 1

- ПРИЈАВА за учешће на јавном огласу за продају КП бр. 101/3 КО Кучево 1 путем јавне лицитације (за физичка лица)

- ПРИЈАВА за учешће на јавном огласу за продају КП бр. 101/3 КО Кучево 1 путем јавне лицитације (за правна лица)

13.06.2023.

отуђење непокретности КП бр. 101/3 КО Кучево 1

(4/2023)  

Председник општине Кучево

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ КУЧЕВО

11.06.2023.

закуп и коришћење пољопривредног земљишта на територији општине Кучево

 

 

ПРИЛОЗИ:

 

 


Огласе из ранијих година погледајте на веб-страници АРХИВАˮ.


 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni