САДРЖАЈ:


 

[ АРХИВА ]


Садржај ажуриран: 04.03.2024. године (Д)

 

ЈАВНИ КОНКУРСИ И ЈАВНИ ПОЗИВИ У 2023. ГОДИНИ

Предлагач

Област (линк)

Назив јавног конкурса/позива

Трајање

Председник

Цркве и верске заједнице

Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Општине за финансирање/суфинансирање програма традиционалних цркви и верских заједница за 2023. годину

од 05.01.2023.

до 20.01.2023.

16

дана

Председник

Цркве и верске заједнице

Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Општине за финансирање/суфинансирање програма традиционалних цркви и верских заједница за 2023. годину

од 07.08.2023.

до 21.08.2023.

15

дана

Кадровска за статутарна и кадровска питања

Школство

Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2022/23. годину

од 11.01.2023.

до 25.01.2023.

15

дана

Општинско веће

Спорт

Јавни позив за доделу средстава из буџета Општине Кучево за финансирање/суфинансирање програма за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта за 2024. годину

до 29.04.2023.

2

месеца

Председник

Удружења грађана

Јавни конкурс за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Кучево за 2023. годину

од 27.02.2023.

до 27.03.2023.

1

месец

Председник

Медији

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Кучево у 2023. години

од 19.04.2023.

до 08.05.2023.

20

дана

Општинска управа

Помоћ у кући

Позив за подношење понуда у пројекту „Помоћ у кући старим особама и особама са инвалидитетом“

од 10.02.2023.

до 14.02.2023.

5

дана

Комисија за израду и праћење реализације програма подршке за спровођење пољопривредне политике руралног развоја општине Кучево

Пољопривреда

КОНКУРС – Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству

од 03.07.2023.

до 16.08.2023.

 

45

дана

КОНКУРС (сектор меса) – Набавка квалитетних грла оваца, коза и свиња и аутохтоних раса које се користе за производњу меса

КОНКУРС (сектор млека) – Набавка квалитетних грла млечних раса говеда

КОНКУРС (сектор осталих усева) – Машине за примарну обраду земљишта, за допунску обраду земљишта, за ђубрење земљишта, за сетву, за садњу, за заштиту биља, за убирање односно скидање усева, за транспорт

КОНКУРС (сектор пчеларства) – Набавка пчелињих друштава и опреме за пчеларство

КОНКУРС (сектор воћа, грожђа, поврћа (укључујући печурке) и цвећа) – Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кучево

Пољопривреда

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кучево за 2024. годину

од 01.08.2023.

до 31.10.2023.

3

месеца

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кучево за 2024. годину

Центар за културу „Драган Кецман“ Кучево

Центар за културу

Јавни конкурс за именовање директора Центра за културу „Драган Кецман“ Кучево на период од четири године

од 24.06.2023.

до 03.07.2023.

8

дана

Општинска управа

Општинска управа Кучево

Јавни позив и документација за припремање понуда за дугорочно задуживање за финансирање капиталних инвестиционих расхода

од 16.08.2023.

до 25.08.2023.

10

дана

Општинско веће Енергетска ефикасност
Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Кучево
ЛИНК ЈАВНОГ ПОЗИВА

 до 30.11.
2027.

Општинско веће Енергетска ефикасност Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Кучево за 2023. годину
ЛИНК ЈАВНОГ ПОЗИВА до краја 2023.
Комисија за израду и праћење реализације програма подршке за спровођење пољопривредне политике руралног развоја општине Кучево Пољопривреда

Јавни конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за меру РЕГРЕСИ - за инвестицију: регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

од 02.10.2023.

до 06.11.2023.

35

дана

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni