ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КУЧЕВО

 

 

ПРИЛОЗИ:

 

Графички део

Постојеће намена површина
downloads: 567 | type: jpg | size: 21 MB
2. Планирана намена површина
downloads: 572 | type: jpg | size: 23 MB
3а Саобраћај 25003
downloads: 538 | type: jpg | size: 20 MB
3б Саобраћај 25001
downloads: 506 | type: jpg | size: 20 MB
3в Саобраћај 2500
downloads: 510 | type: jpg | size: 11 MB
4а План парцелације
downloads: 540 | type: jpg | size: 17 MB
4б План парцелације
downloads: 501 | type: jpg | size: 18 MB
4в План парцелације
downloads: 506 | type: jpg | size: 10 MB
5. Подела простора на зоне и целине
downloads: 545 | type: jpg | size: 26 MB
6а Урбанистичка регулација
downloads: 534 | type: jpg | size: 21 MB
6б Урбанистичка регулација
downloads: 525 | type: jpg | size: 41 MB
6в Урбанистичка регулација
downloads: 515 | type: jpg | size: 41 MB
7а Инсталације
downloads: 536 | type: jpg | size: 18 MB
7б Инсталације
downloads: 525 | type: jpg | size: 28 MB
8. Спровођење плана
downloads: 497 | type: jpg | size: 30 MB
План текст
downloads: 865 | type: pdf | size: 1 MB

 

Документација

Одлука о изради плана 1
downloads: 502 | type: jpg | size: 1 MB
Одлука о изради плана 2
downloads: 515 | type: jpg | size: 1 MB
Одлука о усвајању плана 1
downloads: 531 | type: jpg | size: 1 MB
Одлука о усвајању плана 2
downloads: 514 | type: jpg | size: 1013 kB
1. Муп
downloads: 509 | type: pdf | size: 616 kB
2. МО
downloads: 491 | type: pdf | size: 928 kB
2а. МО
downloads: 495 | type: pdf | size: 928 kB
2б. Министарство одбране
downloads: 490 | type: pdf | size: 73 kB
3. Електроморава
downloads: 489 | type: pdf | size: 89 kB
3. Електродистрибуција
downloads: 496 | type: pdf | size: 89 kB
4. Србијаводе
downloads: 502 | type: pdf | size: 255 kB
4. Водопривреда
downloads: 483 | type: pdf | size: 5 MB
5. ЈКП
downloads: 504 | type: pdf | size: 22 kB
6. Железница Србије
downloads: 490 | type: pdf | size: 2 MB
7. Путеви Србије
downloads: 509 | type: pdf | size: 2 MB
8. РТВ Србије
downloads: 476 | type: pdf | size: 772 kB
9. Заштита животне средине
downloads: 507 | type: pdf | size: 3 MB
11. Србијагас
downloads: 496 | type: pdf | size: 244 kB
12. Телеком
downloads: 481 | type: pdf | size: 65 kB
13. Министарство здравља
downloads: 504 | type: pdf | size: 341 kB
14. РХМЗС
downloads: 510 | type: pdf | size: 154 kB
15. ЈП склоништа
downloads: 522 | type: pdf | size: 123 kB
Министарство здравља
downloads: 498 | type: pdf | size: 341 kB
СПУ ППО Кучево
downloads: 488 | type: pdf | size: 862 kB
Железнице Србије ПГР Кучево
downloads: 474 | type: pdf | size: 246 kB
Извештај 1212201
downloads: 487 | type: pdf | size: 326 kB
Извештај 20102011
downloads: 493 | type: pdf | size: 216 kB
Цивилно ваздухопловство
downloads: 483 | type: pdf | size: 99 kB
Одлука о изради ПГР Кучево
downloads: 486 | type: pdf | size: 236 kB
Примедба
downloads: 461 | type: pdf | size: 64 kB
Закључак и мишљења
downloads: 489 | type: pdf | size: 270 kB
Запиник 34 од 30.06.2011
downloads: 488 | type: pdf | size: 393 kB
Запиник 35 од 05.09.2011
downloads: 492 | type: pdf | size: 257 kB
Запиник 37 од 20.10.2011
downloads: 483 | type: pdf | size: 274 kB

 

Текстуални део

Насловна и садржај књига 1
downloads: 526 | type: doc | size: 4 MB
Насловна и садржај књига 2
downloads: 486 | type: doc | size: 4 MB
Насловна страна и садржај
downloads: 501 | type: pdf | size: 633 kB
Текст плана
downloads: 491 | type: pdf | size: 1 MB
Аналитика
downloads: 477 | type: xls | size: 200 kB
Кординате ПЈН за ПГР Кучево
downloads: 481 | type: xls | size: 1 MB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni