БУЏЕТ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ


ОПШТИНА КУЧЕВО

Оптшинска управа Кучево / Улица Светог Саве 76 / телефон: 012/852-141 (централа)

Одељење за буџет и финансије / Улица Светог Саве 76 / 012/852-141 (централа) локал 202 / канцеларија: број 20 (спрат)


ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУЧЕВО У 2020. ГОДИНИ

Општина Кучево је у процесу израде буџета за 2020. годину и жели да укључи своје грађане и грађанке у предлагање и избор пројеката који ће бити финансирани  јавним средствима.

Користимо ову прилику да Вас позовемо да током периода од 07.10.2019. до 20.10.2019. године предложите пројекте за које сматрате да могу учинити  живот у нашој општини  квалитетнијим и лепшим.

Пројекат који предлажете може бити капитални пројекат, односно пројекат који предлажете треба да обухвата изградњу нових објеката или значајне дугорочне радове на унапређењу постојећих објеката. Такође, можете предложити и пројекат од интереса за локалну заједницу који не обухвата изградњу објеката већ скуп других активности које могу унапредити живот наших суграђана.

С обзиром да се пројекти финансирају из буџета наше општине, важно је да се пројекти које предлажете односе на објекте, односно потребе које су у надлежности локалне самоуправе.

Образац за предлагање пројеката можете преузети у Општинској управи Кучево, Светог Саве бр. 76, на писарници, као и у свим месним канцеларијама. Попуњене обрасце можете предати у Општинској управи Кучево, Светог Саве бр. 76, на писарници.

Такође, електронску верзију обрасца можете преузети на веб-адреси http://www.kucevo.rs/servis-gradana/budet/budet-opshtine-kuchevo-za-2020.php веб-сајта www.kucevo.rs и попуњени образац послати на e-mail (имејл): budzet@kucevo.rs

На овај начин, Ваши предлози се могу наћи на листи приоритетних пројеката који ће бити финансирани из буџета Општине Кучево.

Ова активност је подржана у оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ који спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина за унапређење доброг управљања и социјалне укључености” (SwissPRO) који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS).


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ

Општинско веће Општине Кучево позива све  грађане, удружења, као и стручну јавност да се упознају  са  текстом Нацрта одлуке о буџету општине Кучево за 2020. годину, као и да дају своје предлоге и примедбе.

Јавна расправа спровешће се у периоду од 30. октобра до 28. новембра 2019. године.

Орган надлежан за давање информација у вези са стањем у области на коју се односи Нацрт одлуке о буџету општине Кучево за 2020. годину је Одељење за буџет и финансије, број телефона: 012/852-141, имејл: budzet@kucevo.rs

Oтворени састанак представника надлежних органа Општине Кучево са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана и заинтересоване јавности биће одржан у седишту Општинске управе Кучево, Улица Светог Саве 76, скупштинска сала, дана 22.11.2019. године са почетком у 11.00 часова.

Предлоге, сугестије и примедбе достављају се Одељењу за буџет и финансије преко формулара који се може преузети на сајту Општине Кучево www.kucevo.rs на веб-адреси: http://www.kucevo.rs/servis-gradana/budet/budet-opshtine-kuchevo-za-2020.php (упитник), фајл УПИТНИК (предлог пројеката) за буџет Општине Кучево за 2020. годину (у .doc (Word) формату) или фајл УПИТНИК (предлог пројеката) за буџет Општине Кучево за 2020. годину (у .pdf формату), и доставити путем електронске поште на имејл адресу budzet@kucevo.rs и/или путем писарнице Општинске управе Кучево.

По окончању јавне расправе, Општинско веће Општине Кучево ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 10 дана од њеног окончања исти објавити на званичној интернет презентацији Општине Кучево www.kucevo.rs.


Записник са јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету Општине Кучево за 2020. годину, одржане дана 22.11.2019. године, можете видети у фајлу (овде или испод): "Записник са јавне расправе о Нацрту буџета Општине Кучево за 2020. годину".


Предлог (коначни) буџета Општине Кучево за 2020. годину можете видети испод у директоријуму (овде или испод): "Предлог буџета Општине Кучево за 2020. годину - коначно".


 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni