IV-03-09) ОБЛАСТ: ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА


 

Верзија: В1, 18.04.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Организациона јединица [03]: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област [09)]: финансијско управљање и контрола (ФУК)

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

03

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област:

09)

финансијско управљање и контрола (ФУК)

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру
области финансијско управљање и контрола

IV-03-09)-(01)-2022-В1

(1)

Ажурирање усвојених аката

IV-03-09)-(02)-2022-В1

(2)

Извештавање о функционисању система ФУК-а у Општинској управи Кучево Централној јединици за хармонизацију

IV-03-09)-(03)-2022-В1

(3)

Процес успостављања финансијског управљања и контроле у Општинској управи Кучево

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа јединице локалне самоуправе [Општинска управа Кучево]; 03 – шифра (редни број) организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду]; 09) – шифра (редни број) области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [финансијско управљање и контрола]; од (01) до (03) – шифра (редни број) процедуре области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада, тј. ажурирање садржаја има нови редни број верзије).

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-02: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за општу управу

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni