Контакт уредника и приређивача КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).
ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


 

Како бисмо Вам олакшали увид у основне податке везане за општине Републике Србије, направили смо табеларну синтезу најважнијих (основних) података (са линковима) о свим општинама у Републици Србији.

ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: 145 ОПШТИНА

Територијалну организацију Републике Србије чине општине, градови и град Београд (јединице локалне самоуправе) као територијалне јединице и аутономне покрајине као облик територијалне аутономије.([1], члан 2)

Општина је основна територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа, која је способна да преко својих органа самостално врши сва права и дужности из своје надлежности и која има најмање 10.000 становника. Општине које су образоване до ступања на снагу Закона о територијалној организацији РС [1], могу имати мање од 10.000 становника. Изузетно, када постоје посебни економски, географски или историјски разлози, може се основати нова општина која има мање од 10.000 становника. Територија за коју се оснива општина представља природну и географску целину, економски повезан простор, који поседује развијену и изграђену комуникацију међу насељеним местима, са седиштем као гравитационим центром. ([1], члан 11)

Према Закону о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020 – др. закон), у Републици Србији општине су: ([1], члан 16)

 

Табела: Општине у Републици Србији по Закону о територијалној организациј („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020 – др. закон)

ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Редни

број

НАЗИВ ОПШТИНЕ

ЗВАНИЧНА
ВЕБ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ

УПРАВНИ ОКРУГ КОМЕ ПРИПАДА ОПШТИНА

СТАТИСТИЧКИ РЕГИОН КОМЕ ПРИПАДА ОПШТИНА

1.

Ада

www.ada.org.rs  

Севернобанатски

Војводина

2.

Александровац

www.aleksandrovac.rs 

Расински

Шумадија и Западна Србија

3.

Алексинац

www.aleksinac.org

Нишавски

Јужна и Источна Србија

4.

Алибунар

www.alibunar.org.rs 

Јужнобанатски

Војводина

5.

Апатин

www.soapatin.org

Западнобачки

Војводина

6.

Аранђеловац

www.arandjelovac.rs

Шумадијски

Шумадија и Западна Србија

7.

Ариље

www.arilje.org.rs

Златиборски

Шумадија и Западна Србија

8.

Бабушница

www.babusnica.rs 

Пиротски

Јужна и Источна Србија

9.

Бајина Башта

www.bajinabasta.rs  

Златиборски

Шумадија и Западна Србија

10.

Баточина

www.sobatocina.org.rs 

Шумадијски

Шумадија и Западна Србија

11.

Бач

www.bac.rs 

Јужнобачки

Војводина

12.

Бачка Паланка

www.backapalanka.rs 

Јужнобачки

Војводина

13.

Бачка Топола

www.btopola.org.rs 

Севернобачки

Војводина

14.

Бачки Петровац

www.backipetrovac.rs 

Јужнобачки

Војводина

15.

Бела Паланка

www.belapalanka.org.rs 

Пиротски

Јужна и Источна Србија

16.

Бела Црква

www.belacrkva.rs 

Јужнобанатски

Војводина

17.

Беочин

www.beocin.rs

Јужнобачки

Војводина

18.

Бечеј

www.becej.rs 

Јужнобачки

Војводина

19.

Блаце

www.blace.org.rs

Топлички

Јужна и Источна Србија

20.

Богатић

www.bogatic.rs 

Мачвански

Шумадија и Западна Србија

21.

Бојник

www.bojnik.rs

Јабланички

Јужна и Источна Србија

22.

Бољевац

www.boljevac.org.rs 

Зајечарски

Јужна и Источна Србија

23.

Босилеград

www.bosilegrad.org

Пчињски

Јужна и Источна Србија

24.

Брус

https://brus.ls.gov.rs/

Расински

Шумадија и Западна Србија

25.

Бујановац

www.bujanovac.rs 

Пчињски

Јужна и Источна Србија

26.

Варварин

https://varvarin.ls.gov.rs/ 

Расински

Шумадија и Западна Србија

27.

Велика Плана

www.velikaplana.rs 

Подунавски

Јужна и Источна Србија

28.

Велико Градиште

www.velikogradiste.rs 

Браничевски

Јужна и Источна Србија

29.

Витина

 

Косовско-поморавски

Косово и Метохија

30.

Владимирци

www.vladimirci.org.rs 

Мачвански

Шумадија и Западна Србија

31.

Владичин Хан

www.vladicinhan.org.rs

Пчињски

Јужна и Источна Србија

32.

Власотинце

www.vlasotince.rs 

Јабланички

Јужна и Источна Србија

33.

Врбас

www.vrbas.net 

Јужнобачки

Војводина

34.

Врњачка Бања

www.vrnjackabanja.gov.rs 

Рашки

Шумадија и Западна Србија

35.

Вучитрн

 

Косовско-митровачки

Косово и Метохија

36.

Гаџин Хан

www.gadzinhan.rs 

Нишавски

Јужна и Источна Србија

37.

Глоговац

 

Косовски

Косово и Метохија

38.

Гњилане

 

Косовско-поморавски

Косово и Метохија

39.

Голубац

www.golubac.org.rs 

Браничевски

Јужна и Источна Србија

40.

Гора (седиште Драгаш)

 

Призренски

Косово и Метохија

41.

Горњи Милановац

www.gornjimilanovac.rs 

Моравички

Шумадија и Западна Србија

42.

Деспотовац

www.despotovac.rs 

Поморавски

Шумадија и Западна Србија

43.

Дечани

 

Пећки

Косово и Метохија

44.

Димитровград

www.dimitrovgrad.rs

Пиротски

Јужна и Источна Србија

45.

Дољевац

www.opstinadoljevac.rs 

Нишавски

Јужна и Источна Србија

46.

Ђаковица

 

Пећки

Косово и Метохија

47.

Жабаљ

www.zabalj.rs

Јужнобачки

Војводина

48.

Жабари

www.zabari.org.rs 

Браничевски

Јужна и Источна Србија

49.

Жагубица

www.zagubica.org.rs

Браничевски

Јужна и Источна Србија

50.

Житиште

www.zitiste.org.rs 

Средњобанатски

Војводина

51.

Житорађа

www.zitoradja.org  

Топлички

Јужна и Источна Србија

52.

Звечан

 

Косовско-митровачки

Косово и Метохија

53.

Зубин Поток

 

Косовско-митровачки

Косово и Метохија

54.

Ивањица

www.ivanjica.gov.rs 

Моравички

Шумадија и Западна Србија

55.

Инђија

www.indjija.net 

Сремски

Војводина

56.

Ириг

www.irig.rs

Сремски

Војводина

57.

Исток

 

Пећки

Косово и Метохија

58.

Кањижа

www.kanjiza.rs 

Севернобанатски

Војводина

59.

Качаник

 

Косовски

Косово и Метохија

60.

Кладово

www.kladovo.org.rs 

Борски

Јужна и Источна Србија

61.

Клина

 

Пећки

Косово и Метохија

62.

Кнић

www.knic.rs 

Шумадијски

Шумадија и Западна Србија

63.

Књажевац

www.knjazevac.rs 

Зајечарски

Јужна и Источна Србија

64.

Ковачица

www.kovacica.org 

Јужнобанатски

Војводина

65.

Ковин

www.kovin.rs

Јужнобанатски

Војводина

66.

Косјерић

www.kosjeric.rs 

Златиборски

Шумадија и Западна Србија

67.

Косово Поље

 

Косовски

Косово и Метохија

68.

Косовска Каменица

 

Косовско-поморавски

Косово и Метохија

69.

Косовска Митровица

 

Косовско-митровачки

Косово и Метохија

70.

Коцељева

www.koceljeva.gov.rs

Мачвански

Шумадија и Западна Србија

71.

Крупањ

www.krupanj.org.rs 

Мачвански

Шумадија и Западна Србија

72.

Кула

www.kula.rs 

Западнобачки

Војводина

73.

Куршумлија

www.kursumlija.org 

Топлички

Јужна и Источна Србија

74.

Кучево

www.kucevo.rs 

Браничевски

Јужна и Источна Србија

75.

Лајковац

www.lajkovac.org.rs 

Колубарски

Шумадија и Западна Србија

76.

Лапово

www.lapovo.rs 

Шумадијски

Шумадија и Западна Србија

77.

Лебане

www.lebane.org.rs 

Јабланички

Јужна и Источна Србија

78.

Лепосавић

 

Косовско-митровачки

Косово и Метохија

79.

Липљан

 

Косовски

Косово и Метохија

80.

Лучани

www.lucani.rs

Моравички

Шумадија и Западна Србија

81.

Љиг

www.ljig.rs 

Колубарски

Шумадија и Западна Србија

82.

Љубовија

www.ljubovija.rs 

Мачвански

Шумадија и Западна Србија

83.

Мајданпек

www.majdanpek.rs

Борски

Јужна и Источна Србија

84.

Мали Зворник

www.malizvornik.rs 

Мачвански

Шумадија и Западна Србија

85.

Мали Иђош

www.maliidos.com 

Севернобачки

Војводина

86.

Мало Црниће

www.opstinamalocrnice.rs 

Браничевски

Јужна и Источна Србија

87.

Медвеђа

www.medvedja.org.rs 

Јабланички

Јужна и Источна Србија

88.

Мерошина

www.merosina.org.rs 

Нишавски

Јужна и Источна Србија

89.

Мионица

https://www.mionica.rs/

Колубарски

Шумадија и Западна Србија

90.

Неготин

www.negotin.rs 

Борски

Јужна и Источна Србија

91.

Нова Варош

www.novavaros.rs 

Златиборски

Шумадија и Западна Србија

92.

Нова Црња

https://www.novacrnja.rs/sr/

Средњобанатски

Војводина

93.

Нови Бечеј

www.novibecej.rs 

Средњобанатски

Војводина

94.

Нови Кнежевац

www.noviknezevac.rs 

Севернобанатски

Војводина

95.

Ново Брдо

 

Косовско-поморавски

Косово и Метохија

96.

Обилић

 

Косовски

Косово и Метохија

97.

Опово

www.opovo.org.rs

Јужнобанатски

Војводина

98.

Ораховац

 

Призренски

Косово и Метохија

99.

Осечина

www.osecina.com 

Колубарски

Шумадија и Западна Србија

100.

Оџаци

www.odzaci.rs 

Западнобачки

Војводина

101.

Параћин

www.paracin.rs 

Поморавски

Шумадија и Западна Србија

102.

Петровац на Млави

www.petrovacnamlavi.rs 

Браничевски

Јужна и Источна Србија

103.

Пећ

 

Пећки

Косово и Метохија

104.

Пећинци

www.pecinci.org

Сремски

Војводина

105.

Пландиште

www.plandiste-opstina.rs 

Јужнобанатски

Војводина

106.

Подујево

 

Косовски

Косово и Метохија

107.

Пожега

www.pozega.org.rs

Златиборски

Шумадија и Западна Србија

108.

Прешево

www.presevo.rs

Пчињски

Јужна и Источна Србија

109.

Прибој

www.priboj.rs 

Златиборски

Шумадија и Западна Србија

110.

Призрен

 

Призренски

Косово и Метохија

111.

Пријепоље

https://www.prijepolje.ls.gov.rs/

Златиборски

Шумадија и Западна Србија

112.

Ражањ

www.sajt.razanj.org  

Нишавски

Јужна и Источна Србија

113.

Рача

www.raca.rs 

Шумадијски

Шумадија и Западна Србија

114.

Рашка

www.raska.gov.rs !

Рашки

Шумадија и Западна Србија

115.

Рековац

www.rekovac.rs

Поморавски

Шумадија и Западна Србија

116.

Рума

www.ruma.rs

Сремски

Војводина

117.

Свилајнац

www.svilajnac.rs

Поморавски

Шумадија и Западна Србија

118.

Сврљиг

www.svrljig.rs 

Нишавски

Јужна и Источна Србија

119.

Сента

www.zenta-senta.co.rs

Севернобанатски

Војводина

120.

Сечањ

https://secanj.ls.gov.rs/

Средњобанатски

Војводина

121.

Сјеница

www.sjenica.rs

Златиборски

Шумадија и Западна Србија

122.

Смедеревска Паланка

www.smederevskapalanka.rs 

Подунавски

Јужна и Источна Србија

123.

Сокобања

www.opstinasokobanja.com 

Зајечарски

Јужна и Источна Србија

124.

Србица

 

Косовско-митровачки

Косово и Метохија

125.

Србобран

www.srbobran.rs

Јужнобачки

Војводина

126.

Сремски Карловци

www.sremskikarlovci.rs 

Јужнобачки

Војводина

127.

Стара Пазова

www.starapazova.rs 

Сремски

Војводина

128.

Сува Река

 

Призренски

Косово и Метохија

129.

Сурдулица

www.surdulica.org 

Пчињски

Јужна и Источна Србија

130.

Темерин

www.temerin.rs 

Јужнобачки

Војводина

131.

Тител

www.opstinatitel.rs 

Јужнобачки

Војводина

132.

Топола

www.topola.rs 

Шумадијски

Шумадија и Западна Србија

133.

Трговиште

www.trgoviste.rs

Пчињски

Јужна и Источна Србија

134.

Трстеник

www.trstenik.rs 

Расински

Шумадија и Западна Србија

135.

Тутин

www.tutin.rs

Рашки

Шумадија и Западна Србија

136.

Ћићевац

www.cicevac.rs 

Расински

Шумадија и Западна Србија

137.

Ћуприја

www.cuprija.rs/sr 

Поморавски

Шумадија и Западна Србија

138.

Уб

www.opstinaub.org.rs 

Колубарски

Шумадија и Западна Србија

139.

Урошевац

 

Косовски

Косово и Метохија

140.

Црна Трава

www.opstinacrnatrava.org.rs 

Јабланички

Јужна и Источна Србија

141.

Чајетина

www.cajetina.org.rs 

Златиборски

Шумадија и Западна Србија

142.

Чока

www.coka.rs

Севернобанатски

Војводина

143.

Шид

www.sid.rs 

Сремски

Војводина

144.

Штимље

 

Косовски

Косово и Метохија

145.

Штрпце

 

Косовски

Косово и Метохија

Укупно 145 општина [Закон о територијалној организацији (Службени гласник РС, бр. 129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020 - др. закон)]

Извор: [1], [2], [3], [6].

 

ПРИМЕЊЕНА ЛИТЕРАТУРА:

[1]     ЗАКОН О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020 – др. закон), Параграф

ЗАКОН О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Службени гласник РС, бр. 129 од 29. децембра 2007, 18 од 1. марта 2016, 47 од 20. јуна 2018, 9 од 4. фебруара 2020 - др. закон), Правно-информациони систем

[2]     УРЕДБА О УПРАВНИМ ОКРУЗИМА („Службени гласник РС, бр. 15/2006), Параграф

УРЕДБА О УПРАВНИМ ОКРУЗИМА („Службени гласник РС, број 15 од 27. фебруара 2006.), Правно-информациони систем

[3]     ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2019), Републички завод за статистику, Београд, 2019.

[4]     СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (2019), Републички завод за статистику, Београд, 2019.

[5]     ПРИРУЧНИК ЗА ПОЛАГАЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА (2019), Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, 2019.

[6]     СИСТЕМАТСКИ СПИСАК НАСЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2011), Републички завод за статистику, Београд, 2011.

[7]     РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2017), Републички завод за статистику, Београд, 2008.

[8]     РЕГИСТАР УПРАВНИХ ОКРУГА, Министарство државне управе и локалне самоуправе

[9]     УПРАВНИ ОКРУЗИ, Република Србија, Влада, Управа за заједничке послове Републике Србије

[10]   УПРАВНИ ОКРУЗИ СРБИЈЕ, Википедија (интернет)

[11]   ПОРТАЛ ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА, Република Србија

[12]   ЗАКОН О РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ („Службени гласник РС, бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015 – др. закон), Параграф

ЗАКОН О РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ (Службени гласник РС, бр. 51 од 14. јула 2009, 30 од 7. маја 2010, 89 од 27. октобра 2015 - др. закон), Правно-информациони систем

[13]   УРЕДБА О НОМЕНКЛАТУРИ СТАТИСТИЧКИХ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ЈЕДИНИЦА („Службени гласник РС, број 109 од 25. децембра 2009, 46 од 9. јула 2010), Правно-информациони систем

[14]   СТАТИСТИЧКИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ, Википедија (интернет)

 


ОБАВЕШТЕЊЕ: Због мноштва података, могуће су техничке грешке, а због промена у подацима током времена, могуће да су одређени приказани подаци у овом тренутку неважећи. Молимо да уколико приметите одређени пропуст/промену и/или увидите потребу за ажурирањем (исправку, допуну, дораду, измену, брисање...) одређених података, пустите нам мејл на нашу имејл-адресу kucevacke.novine@gmail.com са назнаком у наслову мејла КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР ОПШТИНЕ.

НАПОМЕНА: Подаци су информативног карактера. Пре (званичне) употребе изнетих података, проверите исте код извора (оснивача, издавача, аутора). Ако постоје промене у одређеним подацима, јавите и нама у мејлу како бисмо их ажурирали. Хвала.

 


Уредник, приређивач и објава КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилог припремио (текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом, линкове) и објавио: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Креирано (објављено): 07-13.10.2020. године
; Редизајн: 19.10.2021, 15.03.2022. године; Ажурирано (сав садржај): 15.03.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni