Контакт уредника и приређивача КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).
ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ ИЗ ОПШТИНЕ КУЧЕВО 

ШТА СУ ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ?

Према једној од дефиниција, отворени подаци су подаци у машински читљивом и отвореном облику доступни за поновну употребу.

Поновна употреба односи се на коришћење отворених података од стране физичких или правних лица за комерцијалне или некомерцијалне сврхе другачије од првобитне за коју су били прикупљени или израђени, и обухвата могућност њиховог умножавања, дистрибуције, стављања на располагање трећим лицима, прилагођавање, повезивање са другим подацима, интегрисање у пословне процесе, производе и услуге, као и друге поновне употребе.

Подаци морају бити у облику који је погодан за рачунарску обраду, односно облику који омогућава лак приступ и манипулацију подацима помоћу рачунарских програма (машински читљиви).

Пример форми машински читљивих података су: XLS/XLSX (Microsoft Excel), XML, JSON и CSV формат уз одговарајуће мета податке. Подаци дати у форми слике (JPG/JPEG, TIF/TIFF, BMP, PNG, GIF... документа), PDF документа или у Microsoft Word формату документа су тешки за аутоматску машинску обраду.

Подаци морају бити доступни у форматима записа чија је употреба могућа без плаћања накнаде или других ограничења, као и за чију обраду је доступан најмање један алат слободног софтвера (отворени облик).

Осим наведеног, отворени подаци подразумевају изворност (објављивање података у облику у коме су прикупљени, без накнадних трансформација), комплетност (постојање описа структуре података, пратећих шифарника и сл.) и ажурност (која се, када год је то могуће, постиже директним преузимањем података из базе у којој се изворно обрађују).


ЗАШТО ИНСТИТУЦИЈЕ ОТВАРАЈУ ПОДАТКЕ?

Јавне институције сакупљају и производе велику количину различитих података, а обезбеђивањем њихове доступности у форми отворених података (без угрожавања поверљивости или приватности) они се чине доступним ширем кругу корисника.

Институције тиме не само да обезбеђују виши ниво јавности рада, већ пружају грађанима и привреди нове могућности да од података створе неку нову вредност – било да се ради о некој новој апликацији, пословном моделу, визуелизацији, мапи, истраживачком пројекту итд.

Кроз отварање података, држава подстиче развој креативног бизниса и економије знања, али и добија драгоцене повратне информације, које могу да се искористе за побољшање квалитета података, боље разумевање потреба корисника, квалитетније формулисање и спровођење јавних политика.

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

 

 

ПРИМЕР УПОТРЕБЕ ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА

https://opstine.data.gov.rs/

 

ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ (у .xlsx)

Буџете Општине Кучево можете видети/скидати кликом ОВДЕ.

 

Дате ексел прегледе (удружења и савеза, месних заједница, катастарских општина, месних канцеларија, броја становника по насељима општине Кучево, црквених општина, православних храмова) као отворене податке је припремио веб-администратор, медијски сарадник и уредник и приређивач Кучевачког информатораˮ и еБилтена активностиˮ: (Д), kucevacke.novine@gmail.com.

Дате отворене фајлове и податке можете слободно преузети и користити за ваше потребе. Препоручујемо да пре употребе изнетих података исте проверите (потврдите) код датих установа, удружења, савеза, институција, организација и слично. Не одговарамо ако пре употребе изнетих информација/података нисте додатно проверили и потврдили изнето.

 


Уредник, приређивач и објава КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилог (презентацију) припремио (.xlsx фајлове, текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом) и објавио: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Креирано (објављено): 24.01.2020. године
; Ажурирано (сав садржај) и редизајнирано: 06.10.2021, 11.03.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni