Контакт уредника и приређивача КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).
УПРАВНИ ОКРУЗИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


 

Како бисмо Вам олакшали увид у основне податке везане за управне округе Републике Србије, направили смо табеларну синтезу најважнијих (основних) података (са линковима) о свим управним окрузима у Републици Србији.

УПРАВНИ ОКРУЗИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: 29 УПРАВНИХ ОКРУГА

Управне округе, у складу са Законом о државној управи, образује Влада Уредбом о управним окрузима, којом се одређује и подручје и седиште управног округа. Управни округ се образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе. У управном округу органи државне управе по сопственој одлуци врше одређене послове. У окрузима се решава о управним стварима у првом степену, решава се о жалбама кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, врши се надзор над радом ималаца јавних овлашћења и врши се инспекцијски надзор. На челу управних округа су начелници који усклађују рад окружних подручних јединица и прате примену директива и инструкција које су им издате, остваривање планова рада окружних подручних јединица и старају се о условима за њихов рад, прате рад запослених. На нивоу округа може бити формиран Савет управног округа. Њега чине начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управних округа. Седнице Савета сазива и председава начелник управног округа, а одржавају се најмање једном у два месеца. Закључке Савета, начелник управног округа је дужан да достави министру надлежном за послове управе, кога је дужан и да информише најмање једном годишње о раду Савета управног округа. [8]

Управни округ има начелника. Начелника управног округа поставља Влада на пет година, на предлог министра надлежног за послове управе. ([5], страна 217)

Уредбом о управним окрузима у Републици Србији образовано је 29 управних округа, а територија сваког од управних округа обухвата одређени број општина и градова. ([5], страна 217)

Образују се управни окрузи са следећим називима, седиштима и подручјима: ([2], члан 12)

 

Табела: Управни округзи у Републици Србији по Уредби о управним окрузима („Сл. гласник РС, бр. 15/2006)

УПРАВНИ ОКРУЗИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Редни број

НАЗИВ УПРАВНОГ ОКРУГА

ПОДРУЧЈЕ  (ТЕРИТОРИЈА)

УПРАВНОГ ОКРУГА

СЕДИШТЕ

УПРАВНОГ ОКРУГА

СТАТИСТИЧКИ РЕГИОН КОМЕ ПРИПАДА УПРАВНИ ОКРУГ

бр.

општине и градови

1.

Севернобачки

www.severnobacki.okrug.gov.rs 

3

Бачка Топола, Мали Иђош, Суботица

Суботица

Војводина

2.

Средњобанатски

www.srednjobanatski.okrug.gov.rs

5

Житиште, Зрењанин, Нова Црња, Нови Бечеј, Сечањ

Зрењанин

Војводина

3.

Севернобанатски

www.severnobanatski.okrug.gov.rs 

6

Ада, Кањижа, Кикинда, Нови Кнежевац, Сента, Чока

Кикинда

Војводина

4.

Јужнобанатски

www.juznobanatski.okrug.gov.rs 

8

Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, Панчево, Пландиште

Панчево

Војводина

5.

Западнобачки

www.zapadnobacki.okrug.gov.rs 

4

Апатин, Кула, Оџаци, Сомбор

Сомбор

Војводина

6.

Јужнобачки

www.juznobacki.okrug.gov.rs 

12

Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Србобран, Сремски Карловци, Темерин, Тител, Нови Сад

Нови Сад

Војводина

7.

Сремски

www.sremski.okrug.gov.rs 

7

Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Сремска Митровица, Стара Пазова, Шид

Сремска Митровица

Војводина

8.

Мачвански

www.macvanski.okrug.gov.rs 

8

Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Лозница, Љубовија, Мали Зворник, Шабац

Шабац

Шумадија и Западна Србија

9.

Колубарски

www.kolubarski.okrug.gov.rs 

6

Ваљево, Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина, Уб

Ваљево

Шумадија и Западна Србија

10.

Подунавски

www.podunavskiokrug.rs

3

Велика Плана, Смедерево, Смедеревска Паланка

Смедерево

Јужна и Источна Србија

11.

Браничевски

www.branicevski.okrug.gov.rs 

8

Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће, Петровац на Млави, град Пожаревац

Пожаревац

Јужна и Источна Србија

12.

Шумадијски

www.sumadijski.okrug.gov.rs 

7

Аранђеловац, Баточина, Кнић, Лапово, Рача, Топола, Крагујевац

Крагујевац

Шумадија и Западна Србија

13.

Поморавски

www.puo.rs 

6

Деспотовац, Јагодина, Параћин, Рековац, Свилајнац, Ћуприја

Јагодина

Шумадија и Западна Србија

14.

Борски

www.borski.okrug.gov.rs 

4

Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин

Бор

Јужна и Источна Србија

15.

Зајечарски

www.zajecarski.okrug.gov.rs

4

Бољевац, Зајечар, Књажевац, Сокобања

Зајечар

Јужна и Источна Србија

16.

Златиборски

www.zlatiborski.okrug.gov.rs

10

Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница, град Ужице, Чајетина

Ужице

Шумадија и Западна Србија

17.

Моравички

www.moravicki.okrug.gov.rs 

4

Горњи Милановац, Ивањица, Лучани, Чачак

Чачак

Шумадија и Западна Србија

18.

Рашки

www.raski.okrug.gov.rs 

5

Врњачка Бања, Краљево, Нови Пазар, Рашка, Тутин

Краљево

Шумадија и Западна Србија

19.

Расински

www.rasinski.okrug.gov.rs 

6

Александровац, Брус, Варварин, Крушевац, Трстеник, Ћићевац

Крушевац

Шумадија и Западна Србија

20.

Нишавски

www.nis.okrug.gov.rs

7

Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ, Сврљиг, град Ниш

Ниш

Јужна и Источна Србија

21.

Топлички

www.toplicki.okrug.gov.rs 

4

Блаце, Житорађа, Куршумлија, Прокупље

Прокупље

Јужна и Источна Србија

22.

Пиротски

www.pirotski.okrug.gov.rs 

4

Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Пирот

Пирот

Јужна и Источна Србија

23.

Јабланички

www.jablanicki.okrug.gov.rs 

6

Бојник, Власотинце, Лебане, Лесковац, Медвеђа, Црна Трава

Лесковац

Јужна и Источна Србија

24.

Пчињски

www.pcinjski.okrug.gov.rs 

7

Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, град Врање, Прешево, Сурдулица, Трговише

Врање

Јужна и Источна Србија

25.

Косовски

10

Глоговац, Качаник, Косово Поље, Липљан, Обилић, Подујево, Урошевац, Штимље, Штрпце, (град) Приштина

Приштина

Косово и Метохија

26.

Пећки

5

Дечани, Ђаковица, Исток, Клина, Пећ

Пећ

Косово и Метохија

27.

Призренски

4

Гора, Ораховац, Призрен, Сува Река

Призрен

Косово и Метохија

28.

Косовско-митровачки

www.kosovskomitrovacki.okrug.gov.rs

6

Вучитрн, Звечан, Зубин Поток, Косовска Митровица, Лепосавић, Србица

Косовска Митровица

Косово и Метохија

29.

Косовко-поморавски

4

Витина, Гњилане, Косовска Каменица, Ново Брдо

Гњилане

Косово и Метохија

Укупно 29 управних округа [Уредба о управним окрузима (Службени гласник РС, бр. 15/2006)]

Извор: [2], [8], [9], [7], [3], [4].

 

Регион Београда (Град Београд) има статус посебне управне (територијалне) јединице у Србији, која има своју управу. [10] [11]

Београдски регион је јединица и на нивоу НСТЈ 3 (поред НСТЈ 2) у чији састав улази територија града Београда [13]

 

БЕОГРАДСКИ РЕГИОН

Редни број

НАЗИВ ОБЛАСТИ

на нивоу НСТЈ 2 (и НСТЈ 3)

ПОДРУЧЈЕ

СЕДИШТЕ

СТАТИСТИЧКИ РЕГИОН

1.

Београдски регион (област)

www.beograd.rs

Град Београд

Београд

Београдски регион

 

Управни окрузи (њих 29) и територија града Београда (као посебна управна јединица) чине 30 територијалних јединица – области нивоа НСТЈ 3. [13]

 


 

ПРИМЕЊЕНА ЛИТЕРАТУРА (ИЗВОР):

[1]     ЗАКОН О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020 – др. закон), Параграф

ЗАКОН О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Службени гласник РС, бр. 129 од 29. децембра 2007, 18 од 1. марта 2016, 47 од 20. јуна 2018, 9 од 4. фебруара 2020 - др. закон), Правно-информациони систем

[2]     УРЕДБА О УПРАВНИМ ОКРУЗИМА („Службени гласник РС, бр. 15/2006), Параграф

УРЕДБА О УПРАВНИМ ОКРУЗИМА („Службени гласник РС, број 15 од 27. фебруара 2006.), Правно-информациони систем

[3]     ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2019), Републички завод за статистику, Београд, 2019.

[4]     СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (2019), Републички завод за статистику, Београд, 2019.

[5]     ПРИРУЧНИК ЗА ПОЛАГАЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА (2019), Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, 2019.

[6]     СИСТЕМАТСКИ СПИСАК НАСЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2011), Републички завод за статистику, Београд, 2011.

[7]     РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2017), Републички завод за статистику, Београд, 2008.

[8]     РЕГИСТАР УПРАВНИХ ОКРУГА, Министарство државне управе и локалне самоуправе

[9]     УПРАВНИ ОКРУЗИ, Република Србија, Влада, Управа за заједничке послове Републике Србије

[10]   УПРАВНИ ОКРУЗИ СРБИЈЕ, Википедија (интернет)

[11]   ПОРТАЛ ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА, Република Србија

[12]   ЗАКОН О РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ („Службени гласник РС, бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015 – др. закон), Параграф

ЗАКОН О РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ (Службени гласник РС, бр. 51 од 14. јула 2009, 30 од 7. маја 2010, 89 од 27. октобра 2015 - др. закон), Правно-информациони систем

[13]   УРЕДБА О НОМЕНКЛАТУРИ СТАТИСТИЧКИХ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ЈЕДИНИЦА („Службени гласник РС“, број 109 од 25. децембра 2009, 46 од 9. јула 2010), Правно-информациони систем

[14]   СТАТИСТИЧКИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ, Википедија (интернет)

 


ОБАВЕШТЕЊЕ: Због мноштва података, могуће су техничке грешке, а због промена у подацима током времена, могуће да су одређени приказани подаци у овом тренутку неважећи. Молимо да уколико приметите одређени пропуст/промену и/или увидите потребу за ажурирањем (исправку, допуну, дораду, измену, брисање...) одређених података, пустите нам мејл на нашу имејл-адресу kucevacke.novine@gmail.com са назнаком у наслову мејла КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР УПРАВНИ ОКРУЗИ.

НАПОМЕНА: Подаци су информативног карактера. Пре (званичне) употребе изнетих података, проверите исте код извора (оснивача, издавача, аутора). Ако постоје промене у одређеним подацима, јавите и нама у мејлу како бисмо их ажурирали. Хвала.

 


Уредник, приређивач и објава КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилог припремио (текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом, линкове) и објавио: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Креирано (објављено): 15.10.2020. године
; Редизајн: 11.10.2021, 18.03.2022. године; Ажурирано (сав садржај): 18.03.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni