ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК: МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ


Прилог објављен: 27. фебруара 2020. године (прилог припремио: ДМ); ажурирано: 09.09.2020. године


Општинска управа Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

веб-презентација: www.kucevo.rs


Држава: Република Србија (РС)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Органи Општине Кучево: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине


 

Табела 2: Месне канцеларије на територији општине Кучево

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Редни

број

НАЗИВ

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

ЗА

НАСЕЉЕНА МЕСТА

КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

ШЕФ

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

1.

Месна канцеларија Кучево

Кучево,
Буковска,
Церемошња,
Равниште,

Церовица,
Кучајна,
Каона

012/852-103

 Александар Павловић и

 Бојана Лазић

2.

Месна канцеларија Турија

Турија,
Ракова Бара,
Сена,
Вуковић,
Зеленик

012/884-058

 Радиша Милић и

 Звезда Рејкић

3.

Месна канцеларија Раброво

Раброво,
Мала Бресница,
Велика Бресница,

Љешница,
Српце,
Мишљеновац,
Мустапић

012/885-141

 Јасна Радовановић и

 Лела Перић

4.

Месна канцеларија Нересница

Нересница,
Шевица

012/889-141

 Јелена Дурузић

5.

Месна канцеларија Волуја

Волуја,
Бродица,
Благојев Камен,
Дубока,

Раденка

012/880-102

 Славомир Чикаревић и

 Драгица Петковић

 

На територији општине Кучево постоје пет матичних подручја:

 

Матично подручје Кучево које обухвата насељена места: Кучево, Буковска, Церемошња, Равниште, Церовица, Кучајна, Каона.
Седиште Матичног подручја Кучево је Кучево.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА КУЧЕВО

 • седиште: Кучево, 12240 Кучево, Улица Светог Саве 76, Општинска управа Кучево (уколико шаљете пошту наводите и: "за матичну службу") (канцеларија број 11, приземље, чим се уђе надесно - задња канцеларије са леве стране)
 • телефон: 012/852-103 (директан број) или преко централе 012/852-141 или 012/852-142 - локал 113
 • матичари: Бојана Лазић и Александар Павловић (радним данима од 07.00 до 15.00 часова, пауза од 09.30 до 10.00 часова)
 • мејл: mkkucevo@kucevo.rs и maticar@kucevo.rs

Матично подручје Турија које обухвата насељена места: Турија, Ракова Бара, Сена, Вуковић, Зеленик.
Седиште Матичног подручја Турија је Турија.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ТУРИЈА

 • седиште: Турија, 12257 Турија, Улица Вељка Дугошевица 23 (у Дому културе Турија, где је и Месна заједница Турија)
 • телефон: 012/884-058
 • матичари: Радиша Милић (уторак, среда, четвртак, петак и недеља од 07.00 до 15.00 часова) и Звезда Рејкић (од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова)
 • мејл: mkturija@kucevo.rs

Матично подручје Раброво које обухвата насељена места: Раброво, Мала Бресница, Велика Бресница, Љешница, Српце, Мишљеновац, Мустапић.
Седиште Матичног подручја Раброво је Раброво.

МЕСНА  КАНЦЕЛАРИЈА РАБРОВО

 • седиште: Раброво, 12254 Раброво, Трг Зорана Ђинђића 3 (у Дому културе Раброво)
 • телефон: 012/885-141
 • матичари: Јасна Радовановић (од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова) и Лела Перић (уторак, среда, четвртак, петак и недеља од 07.00 до 15.00 часова)
 • мејл: mkrabrovo@kucevo.rs

Матично подручје Нересница које обухвата насељена места: Нересница, Шевица.
Седиште Матичног подручја Нересница је Нересница.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА НЕРЕСНИЦА

 • седиште: Нересница, 12242 Нересница, Улица Свете Тројице 7 (у центру насеља, код споменика у центру)
 • телефон: 012/889-141
 • матичари: Јелена Дурузић (од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова)
 • мејл: mkneresnica@kucevo.rs

Матично подручје Волуја које обухвата насељена места: Волуја, Бродица, Благојев Камен, Дубока, Раденка.
Седиште Матичног подручја Волуја је Волуја.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ВОЛУЈА

 • седиште: Волуја, 12256 Волуја, Српских Владара 54 (код Дома културе Волуја)
 • телефон: 012/880-102
 • матичари: Славомир Чикаревић (од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова) и Драгица Петковић
 • мејл: mkvoluja@kucevo.rs

 


За више о месним канцеларијама можете посетити веб-страницу веб-презентације Општине Кучево: "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР / Месне канцеларије (МК)".


ОБАВЕШТЕЊЕ: Уколико желите и ваш контакт да се овде види (дода) или имате неки коментар (предлог) везан за контакте или сте увидели неку грешку (пропуст) или потребу за ажурирањем (изменом, допуном, променом, дорадом, брисањем) контакта, тј. дела садржаја контакта, можете нам послати ваш мејл на нашу имејл-адресу kucevacke.novine@gmail.com са обавезном назнаком у наслову мејла "ЗА КОНТАКТЕ", а у опису навести прво назив табеле (назив веб-странице) која се ажурира, податке за ваш нови контакт (погледајте заглавље табеле да бисте видели који се најмање подаци требају доставити) или ако се ради о ажурирању постојећег контакта онда поред описа шта се ажурира навести и редни број датог контакта из дате табеле који се ажурира. Такође, можете нам се и телефоном јавити на: 012/852-141 (централа), локал 205, тражити медијског сарадника или лице за администратора веб-презентације (веб-сајта) Општине Кучево.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni