Поштовани суграђани,

Општина Кучево је у процесу израде буџета за 2023. годину (буџета који се односи на целу општину, дакле, за сва насеља) и жели да укључи своје грађанке и грађане у предлагање и избор пројеката који ће бити финансирани јавним средствима.

Користимо ову прилику да Вас позовемо да током периода од 14.10.2022. до 26.10.2022. године предложите и подржите пројекте за које сматрате да могу учинити живот у нашој општини  квалитетнијим и лепшим.

Пројекат који предлажете може бити капитални пројекат, односно пројекат који предлажете треба да обухвата изградњу нових објеката или значајне, дугорочне радове на унапређењу постојећих објеката. Такође можете предложити и пројекат од интереса за локалну заједницу који не обухвата изградњу објеката већ скуп других активности које могу унапредити живот наших суграђана.

С обзиром да се пројекти финансирају из буџета наше општине, важно је да се пројекти које предлажете односе на објекте, односно потребе које су у надлежности локалне самоуправе.

Oбразац упитника (у папиру) за предлагање пројеката можете преузети у Општинској управи Кучево, Светог Саве бр. 76, на писарници, као и у свим месним канцеларијама, или скинути га са званичне веб-презентације Општине Кучево www.kucevo.rs са веб-странице "Буџет општине Кучево за 2023. годину". Попуњене обрасце упитника можете предати у Општинској управи Кучево, Светог Саве бр. 76, на писарници или убацити у кутије постављене у холу приземља и на спрату зграде Општине Кучево, радним данима од 07.00 до 15.00 часова.

Попуњени образац упитника можете послати и на имејлjavnarasprava@kucevo.rs.

Електронску (дигиталну) веб-верзију обрасца упитника можете електронски (дигитално) попунити на званичној веб-презентацији (веб-сајту) Општине Кучево www.kucevo.rs на веб-страници "УПИТНИК за буџет Општине 2023." (на овој веб-страници).

 

На овај начин, Ваши предлози се могу наћи на листи приоритетних пројеката који ће бити финансирани из буџета Општине Кучево.

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni