ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕЛОВЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ВОЛУЈА И НЕРЕСНИЦА СА ИНДУСТРИЈСКИМ ЗОНАМА

 

 

ПРИЛОЗИ:

 

Графички део

Постојеће намена простора
downloads: 577 | type: pdf | size: 6 MB
3.а Саобраћајно решење
downloads: 544 | type: pdf | size: 4 MB
3.б Саобраћајно решење
downloads: 605 | type: pdf | size: 4 MB
3.г Саобраћајно решење
downloads: 536 | type: pdf | size: 7 MB
3.в Саобраћајно решење
downloads: 519 | type: pdf | size: 3 MB
4.а Планирана намена
downloads: 626 | type: pdf | size: 4 MB
4.б Планирана намена
downloads: 540 | type: pdf | size: 7 MB
8.а Синхрон план инсталација
downloads: 591 | type: pdf | size: 3 MB
8.б Синхрон план инсталација
downloads: 585 | type: pdf | size: 3 MB
8.г Синхрон план инсталација
downloads: 727 | type: pdf | size: 6 MB
8.в Синхрон план инсталација
downloads: 546 | type: pdf | size: 4 MB
Спровођење
downloads: 560 | type: pdf | size: 6 MB

 

Текстуални део

Текст ПГР Волуја и Нересница
downloads: 561 | type: pdf | size: 849 kB
Елементи саобраћајница Волуја
downloads: 553 | type: xls | size: 155 kB

 

Документација

ЕМС
downloads: 558 | type: pdf | size: 668 kB
Електроморава Крагујевац
downloads: 551 | type: pdf | size: 379 kB
Хидрометеоролошки завод
downloads: 545 | type: pdf | size: 160 kB
ЈП склоништа
downloads: 547 | type: pdf | size: 34 kB
ЈКП
downloads: 571 | type: pdf | size: 35 kB
Одлука Нересница
downloads: 602 | type: pdf | size: 2 MB
Путеви Србије
downloads: 575 | type: pdf | size: 399 kB
Рател
downloads: 548 | type: pdf | size: 58 kB
Републички сеизмолошки завод
downloads: 535 | type: pdf | size: 28 kB
Србијашуме
downloads: 562 | type: pdf | size: 59 kB
Србијаводе
downloads: 520 | type: pdf | size: 374 kB
Телеком Србије графика
downloads: 565 | type: pdf | size: 1 MB
Телеком Србија
downloads: 567 | type: pdf | size: 89 kB
Завод за заштиту природе
downloads: 533 | type: pdf | size: 339 kB
Пројектни задатак МЗ Волуја
downloads: 522 | type: pdf | size: 104 kB
Републичка дирекција за воде
downloads: 559 | type: pdf | size: 283 kB
Услови железнице
downloads: 533 | type: pdf | size: 262 kB
Услови ззск Смедерево
downloads: 659 | type: pdf | size: 127 kB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni