Контакт уредника и приређивача КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).
ОПШТИНСКИ И ДРЖАВНИ ПУТЕВИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО


 

Скупштина општине Кучево на седници одржаној 06.07.2017. године донела је Одлуку о општинским путевима и улицама на територии општине Кучево (број: I-06-1-140/2017 од 06.07.2017. године).

Под општинским путевима сматрају се сви путеви без улица, са или без коловозног застора, који повезују центар општине са насељеним местима, или два насељена места, важније туристичке или привредне објекте и други путеви који су утврђени наведеном одлуком.

 

ОПШТИНСКИ (ЛОКАЛНИ) ПУТЕВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Редни број

ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ

ДУЖИНА
у километрима (км)

1.

Државни пут I Б реда 33 – Велика Бресница

1,5

2.

Раброво – железничка станица

3

3.

РабровоЧешљева Бара

4,5

4.

РабровоМала Бресница

3

5.

РабровоДушманић (до реке Пек)

2

6.

Мала БресницаВелика Бресница

2,5

7.

Државни пут I Б реда 33 – Мустапић

4

8.

Државни пут I Б реда 33 (Турија) – Старо село (Турија)

2,5

9.

Државни пут II Б реда 376 (Турија) – Шумеће (Турија)

2

10.

Државни пут I Б реда 33 – Каона

1,5

11.

Каона – Каменица

4

12.

Кучево – Врело

7

13.

КучајнаЦеремошња

6,5

14.

Општински пут 13 – Буковска

3

15.

Буковска река – Буковска (село)

3

16.

Општински пут 13 – Поноре (Буковска)

2

17.

Општински пут 13 – Равниште – пећина (Равниште)

3

18.

Церемошња – пећина (Церемошња)

4,5

19.

Церемошња – Плавчево

2

20.

Церемошња (пећина) – Равниште (пећина)

9

21.

Колонија – Церовица

6

22.

Колонија – Кисела вода – Нересница

5,5

23.

Нересница – Буковска река

7

24.

Нересница – Комша

7

25.

Државни пут I Б реда 33 – Нересница

1

26.

Нересница – Гложана

5

27.

Државни пут I Б реда 33 – Шевица

6,5

28.

Шевица – Брсани – Дубока

5,5

29.

Државни пут I Б реда 33 – Дубока

4,5

30.

ДубокаРаденка

10

31.

Државни пут I Б реда 33 – Бродица

2

32.

Државни пут I Б реда 33 – Старо село (Волуја)

4

33.

Гложана – Волуја (преко Пека до Волује)

2,5

34.

МустапићМанастирица

4

35.

Раденка (Дерезна) – Кривача

6

36.

Општински пут 10 (Каона) – Ступињ

1

 УКУПНА ДУЖИНА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА:

148 км

 

ЛЕГЕНДА (за тебелу):

 • подебљани називи су насеља општине Кучево
 • неподебљани називи су засеоци насеља
 • плави називи су насеља ван општине Кучево
 • Државни пут IБ реда 33 некада магистрални пут М-24
 • Државни пут IIБ реда 376 некада регионални пут Р-256

 

МАГИСТРАЛНИ ПУТЕВИ (Уредба о категоризацији државних путева):

 • Државни пут IБ реда 33 (некада магистрални пут М-24): *веза са државим путема А1 Пожаревац – Кучево – Мајданпек – Неготин – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање).

  Железничка пруга ...Пожаревац–Кучево–Мајданпек... (путнички и теретни саобраћај – носивост 22,5 тона по осовини). 

РЕГИОНАЛНИ ПУТЕВИ (Уредба о категоризацији државних путева):

 • Државни пут IIБ реда 376 (некада регионални пут Р-256): *Турија – Ракова Бара – Малешево, и даље државним путем IIА реда 163 до Голупца (од Кучева па преко Криваче до Голупца овим путем има 30 км).
 • Државни пут IIА реда 163 (некада регионални пут Р-108Ц-108А): *Љешница–Зеленик–Голубац (од Кучева преко Зеленика и Малешева до Голупца овим путем има 31 км).
 • Државни пут IIБ реда 374 (некада регионални пут Р-108Б): *ЗеленикМиљевић–Браничево (и даље државним путем IБ реда 34 на лево се иде према Великом Градишту од Кучева до Великог Градишта преко овог пута има 44 км, а на десно се иде према Голупцуод Кучева до Голупца преко овог пута има 44,7 км).
 • Државни пут IIА реда 147 (некада регионални пут Р-107): *Кучево – Петровац на Млави – Жабари – Велика Плана – Смедеревска Плана – Младеновац – Дучина – Барајево – Липовачка шума (од Кучева па преко Кучајне до Петровца на Млави овим путем има 32 км).

НАПОМЕНА: Када се спомиље од Кучева, раздаљине су мерене од Општинске управе Кучево (Улица Светог Саве 76) па до Општинских управа општина наведених градова.

 


Уредник, приређивач и објава КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилог припремио (текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом, линкови, извор) и објавио: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Креирано (објављено): 07.09.2019. године
; Ажурирано (сав садржај) и редизајнирано: 06.10.2021, 14.03.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni