НАЗИВ УСЛУГЕ

Пријава на конкурс за општинску стипендију

ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган: Општинска управа

Одељење: Одељење за друштвене делатности

ГДЕ И КАКО ОСТВАРИТИ УСЛУГУ

  • орган: Општинска управа Кучево
  • седиште: Кучево, 12240 Кучево, Светог Саве 76
  • канцеларија: приземље, број 11
  • контакт телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142
  • контакт телефон (директан број двојник): 012/852-103
  • радно време: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00)
  • контакт особа: Ружица Рајић
  • контакт мејл: rajic.ruzica@gmail.com

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСЛУГЕ


За пријаву на конкурс за општинску стипендију, потребно је:

Кратка биографија.

Уверење о упису на високошколску установу основаној од стране Републике Србије, или о упису на наредну годину студија високошколске установе основане од стране Републике Србије.

Потврда да је високошколска установа акредитована.

Уверење о просечној оцени током свих претходних година студија, а за студенте који су уписали I (прву) годину основних студија – сведочанства о успеху у свим разредима средњих школа.

Копија личне карте и одштампани подаци са читача електронске личне карте.

Решење о смештају у другу породицу.

Решење о признавању права на новчану социјалну помоћ чланова домаћинства.

Потврда Националне службе за запошљавање или Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о незапослености, или оверену изјаву два сведока о незапослености чланова домаћинства.

Оверену изјаву два сведока о броју, сродству и занимању чланова домаћинства из месне канцеларије по пребивалишту студента.

Оверену изјаву да није у радном односу и да не прима стипендију по другом основу из месне канцеларије по пребивалишту студента.

Уверење о просечном приходу по члану домаћинства за последња три месеца издатог од надлежног органа Општинске управе Кучево.    

Непотпуна документација се неће узети у разматрање.

 


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Садржај (податке, информације) доставља: служба из дате материје
Креирано: 16.12.2019. године (Д); Ажурирано: 11.12.2021. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni