САДРЖАЈ:


 

[ СЕРВИС ГРАЂАНА ]

Садржај ажуриран: 28.07.2023. године (Д)


 

ОПИС

Буџет Општине Кучево је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и издатака општине за буџетску, односно календарску годину.  То значи да овај документ представља предвиђање колико ће се новца од грађана и привреде у току једне године прикупити и на који начин ће се тај новац трошити. 

Из општинског буџета се током године плаћају све обавезе локалне самоуправе. Исто тако, у буџет се сливају приходи из којих се подмирују те обавезе.

Председник општине и локална управа спроводе општинску политику, а главна полуга те политике и развоја је управо буџет општине. Приликом дефинисања овог, за општину Кучево најважнијег документа, руководе се законским оквиром и прописима, стратешким приоритетима развоја и другим елементима. Реалност је таква да постоје велике разлике између жеља и могућности, тако да креирање буџета подразумева утврђивање приоритета и прављење компромиса.

КОНТАКТ

Информације о буџету Општине Кучево можете добити на следећи начин:

- Буџет и финансије - телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142

- Буџет и финансије - имејл-адреса (имејл, мејл, e-mail, електронска пошта, е-пошта): budzet@kucevo.rs


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni