ИЗБОРИ 2020. ГОДИНЕ (26.04.2020 / 21.06.2020)


ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Обавештавају се политичке странке, страначке коалиције, друге политичке организације, групе грађана, које планирају учествовање на локалним изборима за одборнике СО Кучево, расписаним за 26.04.2020. године, да је Изборна комисија ЈЛС – општине Кучево прописала следеће обрасце:  

– Овлашћење за подношење изборне листе (образац ЛИК-1/2020)

– Изборна листа кандидата за одборнике (образац ЛИК-2/2020

– Сагласност носиоца изборне листе кандидата за одборнике (образац ЛИК-3/2020)

– Изјава о прихватању кандидатуре за одборнике (образац ЛИК-4/2020)

– Списак бирача који подржавају изборну листу кандидата за одборнике (образац ЛИК-5/2020)

Изјава бирача о подржавању предлога кандидата за одборнике (образац ЛИК-6/2020

Изјава бирача о оснивању групе грађана (образац ЛИК-7/2020)

Наведени обрасци могу се преузети и у просторијама Општинске управе Кучево, канцеларија број 4, радним данима у времену од 07.00 до 15.00 часова.


УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

На основу члана 14 става 1 и члана 15 и 21 Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и на основу члана 4 тачка 9 и 10 Упутства о спровођењу Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12, 88/18 и 67/20), Општинска управа општине Кучево

 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Кучево изложен је у седишту Општинске управе Кучево, Улица Светог Саве бр. 76, у приземљу, канцеларија бр. 4.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боривиштем на територији општине Кучево, могу поднети Општинског управи у времену од 08.00 до 14.00 часова сваког радног дана, односно одређује се пасивно дежурство радним данима од 14,00 до 19,00 часова и суботом од 09.00 до 12.00 часова, најкасније до дана закључења бирачког списка, 05. јуна. 2020. године у 00.00 часова.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно 30.05.2020. године у 00.00 часова поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Кучево (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

У поступку вршења увида у бирачки списак, лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у Jединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем података о јединственом броју грађана.

Број: IV-208-7-9/2020-01

У Кучеву, 12.05.2020. године

Начелник Општинске управе Кучево

Зоран Велимировић


Изборна комисија јединице локалне самоуправе - Општине Кучево прогласила је укупно четири изборне листе за локалне изборе у Кучеву који ће бити одржани у недељу, 21. јуна 2020. године.

Изборна комисија јединице локалне самоуправе - Општине Кучево, на седници одржаној 05.03.2020. године, донела је:

1) Решење о проглашењу Изборне листе број 1:

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ

Изборна комисија јединице локалне самоуправе - Општине Кучево, на седници одржаној 10.03.2020. године, донела је:

2) Решење о проглашењу Изборне листе број 2:

ИВИЦА ДАЧИЋ - "Социјалистичка партија Србије (СПС)"

Изборна комисија јединице локалне самоуправе - Општине Кучево, на седници одржаној 05.06.2020. године, донела је:

3) Решење о проглашењу Изборне листе број 3:

ЗАЈЕДНО ЗА ПРОМЕНЕ КОАЛИЦИЈА ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА - ВЛАШКА НАРОДНА СТРАНКА

Изборна комисија јединице локалне самоуправе - Општине Кучево, на седници одржаној 08.06.2020. године, донела је:

4) Решење о проглашењу Изборне листе број 4:

ВЛАШКА СТРАНКА МОСТ


Изборне листе (са свим кандидатима за одобрнике у Скупштини општине Кучево) за локалне изборе 21. јуна 2020. године, које је Изборна комисија јединице локалне самоуправе - Општине Кучево прогласила, можете видети на овом линку (на овој веб-страници веб-сајта Општине Кучево): https://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/izbori/izbori-21.06.2020.-godine.php


Локални избори су одржани 21. јуна 2020. године, када је бирачима било омогућено да гласају на 43 бирачка места на територији општине Кучево. Бирачко право у општини Кучево тада је могло да искористи 16.231 грађанин. Поновљених избора за одборнике у Скупштини општине Кучево није било.


Изборне листе (са свим кандидатима за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије) за парламентарне изборе 21. јуна 2020. године, које је РИК прогласио, можете видети (и) на овом линку (на сајту Републичке изборне комисије (РИК)): https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/1937/izborne-liste.php. Ниједна парламентарна листа нема кандидата за посланика у Народној скупштини Републике Србије са територије општине Кучево.


Парламентарни, покрајински и локални избори су одржани 21. јуна 2020. године када је бирачима било омогућено да гласају на укупно 8.433 бирачких места (види: РИК: Бирачка места). Бирачко право у Србији тада је могло да искористи 6.584.376 грађана (РИК: Одлука  о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Републици Србији). Избори су првобитно били расписани за 26. април 2020. године, али су због мера сузбијања коронавируса померени за 21. јун 2020. године.


Поновљени избори су одржани 01.07.2020. године на 234 бирачка места у Србији за народне посланике Народне скупштине. У општини Кучево поновљени су избори за народне посланике Народне скупштине на два бирачка места, и то: бирачко место 25 у Равништу и бирачко место број 36 у Волуји. Укупне резултате избора за народне посланике Народне скупштине 2020. године можете видети на линку: https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/9386/ukupni-rezultati-izbora-za-narodne-poslanike-narodne-skupstine-2020-godine.php.


 ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СТЕ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni