Контакт уредника и приређивача КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ КУЧЕВО
(СА СЛИКАМА)


 

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ОПШТИНЕ КУЧЕВО БЕЗ СЛИКА, КЛИКНИТЕ ОВДЕ


Општина Кучево се налази у Републици Србији у њеном источном делу (у северном делу Источне Србије – североисточна Србија). Општина Кучево припада Браничевском управном округу и налази се у њеном источном делу (Браничевски управни округ овухвата општине Кучево, Голубац, Велико Градиште, Мало Црниће, Жабари, Петровац на Млави, Жагубица и град Пожаревац [градске општине: Костолац и Пожаревац] који је седиште Округа). Општина Кучево у свом централном делу захвата Звишку котлину (Звижд) и Звишке планине, кроз које протиче златоностна река Пек, док на југу обронке Хомољских планина, на североистоку обронке Северног Кучаја, са постепеним преласком ка северу у Стишку долину (равницу) и Браничевску област. Површина на којој се општина Кучево простире је 721 км квадратних. Општина се налази на надморској висни од 110 (Зеленик) до 940 метара надморске висине (Штубеј, Церемошња). Највиши планински врх је Штубеј са 940 метара надморске висине. Општину Кучево карактерише равничарски и брдско-планински рељеф са умерено-континенталном и планинском климом. Просечна годишња температура је +11,3 степени целзијуса. Територија општине Кучево обухвата 26 насеља у којима, према попису из 2011. године, живи 15.516 стално настањених становника у 6360 домаћинстава и 9384 станова, док је укупно пописаних 22.290 лица (међу којима су и лица на привременом раду у иностранству). Административно седиште општине Кучево је градско насеље Кучево. Општина Кучево припада статистичком региону Источна и Јужна Србија.


 

● Назив јединице локалне самоуправе (општине): ОПШТИНА КУЧЕВО

Зграда Општине Кучево (лице: светло плаве и беле боје):

                         

● Грб Општине Кучево:


Адреса Општине Кучево: Улица Светог Саве 76, 12240 Кучево

Површина општине Кучево: 721 км2

Број становника према Попису из 2011. године: 15.516 становника стално настањених, док је укупно пописано 22.290 лица

Број становника према Попису из 2022. године (први резултати од 21.12.2022): 12.126 становника стално настањених, док је укупно пописано 18.243 лица

Број бирача на дан 23.07.2023. према Министарству државне управе и локалне самоуправе: 15.503 бирача

Број насеља у општини Кучево: 26 насеља

Називи свих 26 насеља у општини Кучево: Благојев Камен, Бродица, Буковска, Велика Бресница, Волуја, Вуковић, Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево (административни центар, градско насеље), Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Раброво, Равниште, Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња, Церовица, Шевица.

Број катастарских општина у општини Кучево: 29 катастарских општина

Називи свих 29 катастарских општина (КО) у општини Кучево: Благојев Камен, Буковска, Велика Бресница, Волуја, Вуковић, Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево I, Кучево II, Кучево III, Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Гложана, Поповац, Раброво, Равниште, Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња, Церовица, Шевица.

Број месних заједница у општини Кучево: 22 месне заједнице

Називи свих 22 месних заједница (МЗ) у општини Кучево: Буковска, Велика Бресница, Волуја (за насељена места: Волуја, Бродица и Благојев Камен), Вуковић, Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево, Љешница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Раброво (за насељена места: Раброво и Мала Бресница), Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња (за насељена места: Церемошња и Равниште), Церовица, Шевица.

Панорама Кучева са Јелене стене:


 

Табела: упоредни приказ насеља, броја становника у три пописа (1991, 2002. и 2011. године), месних заједница и катастарских општина са њиховом површином

БРОЈ СТАНОВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Редни број

НАСЕЉЕ

БРОЈ СТАНОВНИКА

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

КАТАСТАРСКА ОПШТИНA

ПОВРШИНА (км2)

1991.

2002.

2011.

1.

Благојев Камен

72

    38

    26

ВОЛУЈА

Благојев Камен

7,18

2.

Бродица

1297

1304

  355

ВОЛУЈА

Волуја

-

3.

Буковска

674

  587

  402

БУКОВСКА

Буковска

46,55

4.

Велика Бресница

383

  357

  235

ВЕЛИКА БРЕСНИЦА

Велика Бресница

5,39

5.

Волуја

1318

1261

  919

ВОЛУЈА

Волуја

160,84

6.

Вуковић

486

  463

  220

ВУКОВИЋ

Вуковић

8,63

7.

Дубока

1646

1453

  890

ДУБОКА

Дубока

32,07

8.

Зеленик

327

  337

  186

ЗЕЛЕНИК

Зеленик

5,21

9.

Каона

937

  896

  589

КАОНА

Каона

23,46

10.

Кучајна

570

  560

  386

КУЧАЈНА

Кучајна

27,03

11.

Кучево

4846

5302

3944

КУЧЕВО

Кучево 1

Кучево 2

Кучево 3

26,91

1,49

1,43

12.

Љешница

386

  357

  189

ЉЕШНИЦА

Љешница

9,36

13.

Мала Бресница

157

  162

  104

РАБРОВО

Мала Бресница

3,61

14.

Мишљеновац

711

  642

  403

МИШЉЕНОВАЦ

Мишљеновац

16,00

15.

Мустапић

1319

1276

 596

МУСТАПИЋ

Мустапић

22,55

16.

Нересница

3128

3069

1954

НЕРЕСНИЦА

Нересница

Гложана

Поповац

67,02

50,51

15,06

17.

Раброво

1441

1397

1025

РАБРОВО

Раброво

16,64

18.

Равниште

260

  186

  119

ЦЕРЕМОШЊА

Равниште

6,71

19.

Раденка

1288

1138

  609

РАДЕНКА

Раденка

45,07

20.

Ракова Бара

806

  686

  421

РАКОВА БАРА

Ракова Бара

24,55

21.

Сена

354

  308

  175

СЕНА

Сена

12,08

22.

Српце

293

  267

  111

СРПЦЕ

Српце

4,48

23.

Турија

932

  826

  466

ТУРИЈА

Турија

21,89

24.

Церемошња

425

  396

  243

ЦЕРЕМОШЊА

Церемошња

27,29

25.

Церовица

436

  537

  314

ЦЕРОВИЦА

Церовица

7,19

26.

Шевица

1157

1071

  635

ШЕВИЦА

Шевица

24,98

26

25.649

24.876

15.516

22

29

721,18

пораст броја становника у односу на претходни попис

опадање броја становника у односу на претходни попис

ПОЈАШЊЕЊЕ: Број становника у општини Кучево према попису из 2011. године: 15.516 становника стално настањених, тј. 22.290 лица укупно пописана.


ПОТЕНЦИЈАЛИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Добра инфраструктурна повезаност (*УРЕДБА)

Територију општине Кучево пресецају две значајне саобраћајнице:

Државни пут IБ реда 33 (некада магистрални пут М-24): *веза са државим путема А1 Пожаревац – Кучево – Мајданпек – Неготин – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање).

Железничка пруга ...Пожаревац–Кучево–Мајданпек... (путнички и теретни саобраћај – носивост 22,5 тона по осовини).

Oпштина Кучево је одлично повезана регионалним путевима:

Државни пут IIБ реда 376 (некада регионални пут Р-256): *Турија – Ракова Бара – Малешево, и даље државним путем IIА реда 163 до Голупца (од Кучева па преко Криваче до Голупца овим путем има 30 км).

Државни пут IIА реда 163 (некада регионални пут Р-108Ц-108А): *Љешница–Зеленик–Голубац (од Кучева преко Зеленика и Малешева до Голупца овим путем има 31 км).

Државни пут IIБ реда 374 (некада регионални пут Р-108Б): *ЗеленикМиљевић–Браничево (и даље државним путем IБ реда 34 на лево се иде према Великом Градишту од Кучева до Великог Градишта преко овог пута има 44 км, а на десно се иде према Голупцуод Кучева до Голупца преко овог пута има 44,7 км).

Државни пут IIА реда 147 (некада регионални пут Р-107): *Кучево – Петровац на Млави – Жабари – Велика Плана – Смедеревска Плана – Младеновац – Дучина – Барајево – Липовачка шума (од Кучева па преко Кучајне до Петровца на Млави овим путем има 32 км).

НАПОМЕНА: Када се спомиље од Кучева, раздаљине су мерене од Општинске управе Кучево (Улица Светог Саве 76) па до Општинских управа општина наведених градова.

Стратешки положај општине Кучево


Слика: дорадио (прилагодио) kucevacke.novine@gmail.com

Удаљеност од Кучева до ауто-пута Е-75 Београд–Ниш (до петље код Вранова / Мале Крсне) је 69 км.

Удаљеност од Кучева до Београда (БАС) је 131 км.

Удаљеност од Кучева до Пожаревца је 54 км.

Удаљеност од Кучева до Мајданпека је 48 км.

Удаљеност од Кучева до Неготина је 121 км.

Удаљеност од Кучева до Бора: 1) преко Дебелог Луга и Кривеља је 98,7 км; 2) преко Мајданпека, Слатине и Рудне Главе је 124 км; 3) преко Мелнице, Петровца на Млави, Крепољина и Брестовца је 124 км.

Удаљеност од Кучева до Голупца: преко Турије је 30 км, а преко Љешнице и Зеленика је 31 км.

Удаљеност од Кучева до Великог Градишта је 44 км (преко Љешнице, Зеленика и Браничева).

Удаљеност од Кучева до Петровца на Млави је 32 км (преко Кучајне).

НАПОМЕНА: Када се спомиље од Кучева, раздаљине су мерене од Општинске управе Кучево (Улица Светог Саве 76) па до Општинских управа општина наведених градова.

Близина тржишта земаља региона

Најближи гранични прелази су са Румунијом и Бугарском.

Најближи друмски гранични прелаз са Румунијом (чланица Европске уније) је гранични прелаз Ђердап (код Новог Сипа, Кладова/Ђердапа 1) 129 км, док је са Бугарском (чланица Европске уније) најближи гранични прелаз гранични прелаз Мокрање (код Мокрања, Неготин) 135 км.

Близина дунавског речног коридора

Дунав (река која протиче или чини границу између 10 држава) је, након Волге, друга најдужа и друга водом најбогатија река у Европи. Иако не највећа, сигурно је најзначајнија европска река и представља европски саобраћајни коридор 7, тј. међународни пловни пут Е-80 Дунав (Паневропски коридор VII). Дунав је, својим током део трансевропског пловидбеног система Дунав-Рајна-Мајна, који спаја исток и крајњи запад Европе (својом дужином спаја Северно море са Црним морем).

До Великог Градишта има 44 км (где се налази Лучка капетанија Велико Градиште – државни гранични прелаз за све пловне објекте стране заставе), а до Голупца 30 км (где се налази међународни речни гранични прелаз Усије [Голубац, Србија] Нова Молдава [Румунија] за речни саобраћај, тј. за транспорт трајектом путничких возила и људи на линији Усије [Голубац] Нова Молдава).

Постојање индустријске зоне у Кучеву

Индустријска зона у Кучеву је површине 75,7 хектара и обухваћена је Планом детаљне регулације. Има изузетно повољан положај у односу на важне државне саобраћајнице и коридоре, а кроз саму зону пролази засебан индустријски колосек.

Непосредно је везана за реку Пек тако да постоји могућност водоснабдевања из алувиона Пека индустријском водом. Има спроведену нисконапонску електричну, водоводну и канализациону мрежу, а у непосредној близини је новоизграђена трафостаница 110/35 kV.

Велики природни, привредни, пољопривредни, рудни, спортски, туристички и други потенцијали

Природни ресурси (рудни потенцијали): злато, сребро, волфрам, бакар, кварц, гвожђе магматског типа, кречњак, мермер, мрки угаљ, песак, као и хром и никл. На територији општине Кучево постоје значајна налазишта угља у потезу насеља Турија Ракова Бара Раденка.

Развој дрвне индустрије (под шумама је на територији општине Кучево око 34.820 хектара, од чега је 1/2 у власништву ЈП „Србијашуме”).

Развој сточарства (говеда, овце, козе, свиње) и пољопривреде (под пољопривредним земљиштем на територији општине Кучево је око 35.320 хектара).

Погодност за подизање засада малина, купина, лешника, ораха, као и погодност развоја пчеларства.

Погодност за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије (ветро-паркови, мале хидроелектране, соларни паркови).

Термалне воде (општина је богата неискоришћеним термоминералним изворима).

Brownfield инвестиције (стара Централа и Платани).

Гасификација општине (кроз општину Кучево, сва насеља, спроведена је инсталација за гас).

Оптичка инсталација (постављен оптички кабл).

Велики потенцијал за улагање у област туризма:

Археолошки туризамАрхеолошки антички локалитет из 3. века нове ере „Краку лу Јордан у атару села Бродица на ушћу реке Бродица у реку Пек, као и старе пећи експлоатације камена и производња креча у Потајници.

Ловни туризамПостоји значајан фонд крупне, ситне и пернате дивљачи.

Сеоски туризамПример: сеоски туризам домаћинства Живојина Мартиновића из Дубоке и Драгослава Милића из Церемошње.

Конгресни туризамХотел „Рудник” (хотел поседује малу салу за пословне ручкове, ресторан и велику салу са око 600 места погодне за све врсте скупова).

Сплеолошки туризамВелики број истражених и неистражених пећина. На територији општине Кучево има 26 пећина од којих су две уређене и приступачне посетиоцима – Споменик природе „Пећина Равништарка у селу Равниште (план Пећине Равништарка погледајте ОВДЕ) где се налази и ресторан, инфо-центар, брвнаре за смештај (ноћење), отворени базен, изнајмљивање бицикала, игралиште за децу, пешачка стаза, атријум, и Споменик природе „Пећина Церемошња у Церемошњи (план Пећине Церемошња погледајте ОВДЕ) где се налази и ресторан домаћих (локалних) специјалитета. Од неуређених пећина, вредно је помена оне у насељима: Дубока (план пећине у Дубокој погледајте ОВДЕ), Шевица, Турија, Каона.

Mанифестациони туризам

 • Смотра народног стваралаштваХомољски мотиви (Кучево); ЛИНК-1, ЛИНК-2

 • Фестивал „Труба Мирослава Милета Матушића” (Кучево); ЛИНК-1, ЛИНК-2

 • Фестивал телевизијског етнолошког филмаФЕСТЕФ (Кучево); ЛИНК-1, ЛИНК-2

 • Позоришне свечаности Жанки у част (Раброво); ЛИНК

 • Колективна изложба слика „Браничевска палета (Кучево);

 • Ликовна колонија „Равништарка (Равниште);

 • Фестивал влашког народног стваралаштва „Омољанца (Церемошња);

 • Изворни дани Нереснице (Нересница);

 • Интернационални фестивал „Дубочке русаље;

 • Такмичење у кувању рибље чорбе (Волуја);

 • Пасуљијада (Волуја);

 • Гулашијада (Дубока, Кучево, Раденка);

 • Купусијада (Шевица);

 • Манифестација „Дан Свете Петке (Волуја);

 • Дани Станише Пауновића (Турија);

 • Вашари: у Кучеву Калиник (11. август) и Мала Госпојина (21. септембар), Преображење у Раброву (19. август);

 • Вече влашке забаве

 • Манифестације по насељима поводом сеоских слава (заветина)...

Сликa: Заветина у насељу Кучајна (Спасовдан, 2018. године)

Излетнички туризам

 • Нетакнута очувана здрава природа;

 • Видиковац и клисура „Јелена стена” (Кучево);

 • Воденице поточаре (Каона, Кучево, Нересница...);

 • Извори, изворишта, водопади, врела, реке, потоци, попут: врело „Шумеће са водопадом у Турији у засеоку Шумеће; водопад „Бурау код извора Шевиче реке; извор минералне воде „Дубока у засеоку Кисела вода у Нересници; водопад „Сиге у засеоку Плавчево у Церемошњи;

Слике: Водопад у засеоку Шумеће у Турији (лево) са водопадом у Раковој Бари (Мало врело) (десно)

Слике: језеро у Кучајни (лево) и језеро у Нересници (десно)

 • Старе куће и засеоци;

 • Пешачко-планинарска стаза: пећина у Равништу – пећина у Церемошњи – преко Великог Штубеја (највишег врха Хомољских планина општине Кучево, 940 метара);

 • Етно-кућа „Катарина у Потајници (Каона, између Каоне и Кучева); Хајдучки рај у Церемошњи...

Спортско-рекреативни туризам

 • Планинарење;

 • Бициклизам;

 • Mauntain biking (планинарски бициклизам);

 • Параглајдинг (поред осталих, са Јелене стене у Потајници);

 • Фудбал (терени са природном и вештачком травом);

 • Турнири у малом фудбалу, на мале голове, летњи/ноћни, по насељима;

 • Рукомет (спортска хала код основне школе у Кучеву);

 • Пливање (затворени полуолимпијски базен у хотелу „Рудник у Кучеву и отворени базен у Шевичкој Нересници);

 • Баскет (Streetball – улични баскет у Кучеву);

 • Вишенаменски спортски терен код средње школе у Кучеву (за: фудбал, одбојку, кошарку и рукомет);

 • Џудо (Џудо клуб Кучево Кучево);

 • Рекреативно трчање;

 • Шах;

 • Теретана;

 • Стони тенис;

 • Пецање на рекама и потоцима...

Слика: Река Пек кроз Кучево

Авантуристички туризам

 • Испирање злата (на реци Пек);

 • Манастир „Стара Дајша (између Турије и Каоне – у Старој Дајши);

 • Обилазак старих воденица, старих кућа и засеока...

Верски туризам – православне цркве

 • Кучево – Црква Светог Вазнесења Господњег,
 • Турија – Црква Светих апостола Петра и Павла,
 • Волуја – Црква Свете Петке,
 • Шевица – Црква Свете Тројице,
 • Нересница – Црква Светог Вазнесења Господњег,
 • Раброво – Црква Светих апостола Петра и Павла,
 • Мишљеновац – Црква Светог Вазнесења Господњег,
 • Зеленик – Црква Светог Георгија.

Гастрономски (кулинарски) туризам

 • Локални влашки и српски специјалитети специфични овом крају: чобански доручак, гулаш од вргања, влашка проја, влашке плаћинте, божићни дар, кољаша (влашки качамак), пица од коприва, сарма од винове лозе, сарма од зеља, пита зељаница, ванилице, мусака од паприка, мусака од маслачка, сељачко месо, дулек са млеком, старински колач, погача, хомољски сир и мед, бундева са млеком, пројаре са копривом и вргањима, и још много тога.

Сликарски (верски) туризам

 • Разнолика природна богатства, историјске грађевине, верски објекти, старе воденице и куће, пећине и извори, испирање злата на Пеку, легати (збирке) слика наших познатих кучевачких уметника (сликара) Драгана Кецмана (19562008), Лазара Лазовића (19602020), Миодрага Надлачког (19572020), и још много тога, непресушни су извор за посету, ликовне колоније и сликарство. Ту су и наши садашњи сликарски ствараоци који кроз своја уметничка дела преносе име и славу нашег Кучева и општине: сликар и скулптор (вајар) Петар Анђелковић (атеље у Кучеву), млади сликар Бојан Вељковић, сликари Милан Глозић и Саша Драгојевић и сликарке Сашка Новаковић и Загорка Зага Србовић (атеље у Нересници, наивна уметност и сликање на стаклу), и остали.

Слике: Драган Кецман (1, 2, 3. и 4) и Петар Анђелковић (задња, пета слика)

Конкурентна и квалификована радна снага

Квалификована радна снага из области текстилне и дрвне индустрије, као и прераде креча и камена.

Усвојена планско-техничка документација

Локална стратегија одрживог развоја општине Кучево 2014–2018;

Стратешки план одрживог развоја – Акциони план општине Кучево 2014–2018;

Просторни план и План генералне регулације за насељено место Кучево;

Регионални просторни план Браничевско-Подунавског округа;

Планови генералне регулације за остала насељена места општине Кучево;

План детаљне регулације „Заштита слива реке Пек са вишенаменским акумулацијама и изградња малих хидроелектрана”;

Студија хидролошко-хидрауличке анализе водног режима и хидроенергетска анализа водног потенцијала реке Пек са израдом Студије оправданости изградње малих хидроелектрана и заштита приобаља од великих вода;

План детаљне регулације подручја ветроелектране „Кривача” на територији општине Кучево...

Институционална подршка за инвеститоре

Обједињена процедура и Одељење за локални економски развој за општину Кучево.

Убрзана процедура издавања грађевинских дозвола...ОПШТИНА КУЧЕВО ОДЛИКЕ, ЗНАЧАЈ И ПОТЕНЦИЈАЛИ (УКРАТКО)

Скоро па нетакнута природна лепота која се простире скоро на територији целе општине (висоравни, шуме, реке, потоци, равнице и значајан број пећина) погодна је за развој свих врста еко-туризма.

Нетакнута рудна богатства (кварц, креч, угаљ, злато, потенцијално сребро и бакар...).

Огроман потенцијал за развој пољопривреде, сточарства и прехрамбене индустрије (по препоруци Министарства за пољопривреду Републике Србије, општина Кучево поседује потенцијал у култивацији ораха и лешника који спадају међу најпрофитабилнијим пољопривредним културама).

Огроман потенцијал за развој дрвне и дрвно-прерађивачке индустрије (шумско богатство).

Добра инфраструктура (ревитализована пруга, нови и добри путеви, близина ка скоро свим околним општинским центрима [Мајданпек, Голубац, Велико Градиште, Петровац на Млави, Мало Црниће] и регионалним центрима [Пожаревц, Смедерево], као и нови пут у изградњи ка центру општине Жагубица).

Врло уско повезана и саткана мулти-културална средина у којој сложно живе Срби, Власи и Роми.

Велики број становништва који живи у дијаспори такође представља неискоришћен привредни потенцијал (улагања и сарадња).

Један од најстаријих фестивала народног стваралаштва на територији Републике Србије, Смотра народног стваралаштва „Хомољски мотиви у Кучеву, устојеног зарад очувања народних обичаја и слоге међу становништвом, са врло богатим вишедневним програмом и сваке године све више посећен.

 


Уредник, приређивач и објава КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилог (презентацију) припремио (текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом) и објавио: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Креирано (објављено): 19-23.07.2019. године
; Ажурирано (сав садржај): 30.09.2021, 26.03.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni