ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Пун назив: Предшколска установа Ланеˮ Кучево

Објекти: Сунцеˮ и Маслачакˮ у Кучеву и Цврчакˮ у Раброву

ПИБ: 101276834 (пре употребе проверити)

Матични број: 07323239 (пре употребе проверити)

ЈБКБС: 05610 (пре употребе проверити)

Текући (жиро) рачун: 840-383661-50 (пре употребе проверити)

Седиште: Кучево

Улица: Браће Ивковића 2

Поштански број: 12240 Кучево

Контакт телефон: 012/852-366 (директор и служба)

Радно време службе: радним данима (понедељакпетак) од 07.00 до 15.00 часова

Радно време за рад са децом: радним данима (понедељакпетак) од 05.30 до 16.30 часова

Контакт имејл: vrticlane@gmail.com

Званична веб-презентација: http://www.vrticlane.edu.rs/

 • Обејкат Сунцеˮ Улица Браће Ивковић бр. 2, Кучево; 12240 Кучево; телфон: 012/852-366;
  имејл:
  vrticlane@gmail.com
 • Објекат Маслачакˮ Улица Жике Поповића бр. 68, Кучево; 12240 Кучево; телефон: 012/852-792;
  имејл:
  vrticmaslacak012@gmail.com
 • Објекат Цврчакˮ Улица Светог Саве бр. 30, Раброво; 12254 Раброво;
  у простору ОШ
  Милутин Миланковић” Раброво; имејл: cvrcakrabrovo@gmail.com

Директорка: Сузана Илић


Напомена: потврдите/проверите горе изнете податке код дате установе/предузећа пре употребе


 


Креирано: 2019. године kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Ажурирано (сав садржај): 19.04.2024. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni