Држава: Република Србија

Регион: Јужна и Источна Србија

Округ: Браничевски управни округ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Органи: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће, Председник општине

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Седиште: Кучево

Улица: Светог Саве 76

Поштански број: 12240 Кучево

Контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142

Радно време: радним данима (понедељакпетак) од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00 часова)

Званична веб-презентација Општине Кучево: https://www.kucevo.rs/

Закон: Закон о локалној самоуправи

Општински правобранилац: Драгана Пљештишевић

ОПИС

Општинско правобранилаштво је орган који обавља послове правне заштите имовинских права и интереса јединице локалне самоуправе.

Функцију Општинског правобранилаштва обавља општински правобранилац.

Скупштина општине Кучево је донела Одлуку у вези општинског правобраниоца на седници од 28.11.2014. године, а који постоји и ради од раније.

Посао правобраниоца је да предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Општине, њених органа, као и друге послове који му се стављају у надлежност посебним законом или прописом донетим на основу закона.

 


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Креирано: 2019. године (Д); Ажурирано (сав садржај): 30.11.2021. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni