ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИ КУПАЦ


прилог постављен: 16.12.2019. године (прилог припремио: ДМ) 

Назив услуга:

Стицање статуса енергетски угожени купац електричне енергије

 

Орган задужен за спровођење на локалном нивоу:

Општинска управа Кучево

Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове

Служба за лични статус грађана, образовање, приватно предузетништво, статус енергетски угрожени купац и просечан приход по члану породице

 

Опис:

На основу члана 5 Уредбе о енергетски угроженом купцу, („Службени гласник РС”, број 113/15) подноси се захтев за издавање Решења о стицању статуса енергетски угроженог купца електричне енергије.

Енергетски угрожени купац електричне енергије је купац из категорије домаћинства (самачко или вишечлана породица) које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије које троши максималну количину у складу са напред наведеном Уредбом.

Критеријуми за стицање статуса су: укупан месечни приход домаћинства, број чланова домаћинства и имовно стање.

 

Где и како остварити ваше право:

Општинска управа Кучево

12240 Кучево

Светог Саве 76

Канцеларија број 11:

  • 012/852-141 (централа) - локал 109, или
  • директан број (двојник): 012/852-103

Сарадник на пословима: Ружица Рајић

 

Потребна документација за остваривање права/услуге:

За стицање статуса енергетски угожени купац електричне енергије, потребно је:

1.

Захтев (попуњава се код сарадника);

2.

Доказ о броју чланова домаћинства – копија личне карте, изјава два сведока дата пред надлежним органом, док извод рођених и венчаних  прибавља странка или даје изјаву да орган прибави службено;

3.

Доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинства за претходни месец;

4.

Доказ о стамбеном простору који подносилац захтева и чланови његовог домаћинства поседују или користе;

5.

Доказ Службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности (прибавља странка или даје изјаву да орган прибави службено); 

6.

Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе да ли поседује имовину која подлеже опорезивању;

7.

Последњи рачун за електричну енергију на адреси становања.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni