ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


  Штаб за ванредне ситуације општине Кучево 

  • КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО др Иван Рајичић
  • Светог Саве 76
  • 12240 Кучево
  • телефон команданта Штаба за ванредне ситуације општине Кучево: 012/852-178 (кабинет председника, секретарица) или 012/852/684 (кабинет, секретарица)
  • имејл команданта Штаба за ванредне ситуације (председника општине): predsednik@kucevo.rs, sokucevo@yahoo.com
  • имејл Штаба за ванредне ситуације општине Кучево: info@osvskucevo.rs
  • веб-сајт Штаба за ванредне ситуације општине Кучево: http://www.osvskucevo.rs/
  • члан Општинског већа задужен за ванредне ситуације: Бојан Тадић, 063/7-419-355 (или централа Општине Кучево: 012/852-141)


Напомена: потврдите горе изнете податке код дате установе/предузећа пре употребе истих


креирано: 2020. године (прилог/веб-страницу припремио/приредио/поставио: ДМ)

ажурирано: ...


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni