ОБАВЕШТЕЊЕ:

УПЛАТА ТРЕЋЕГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. август 2022. године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2022. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име трећег квартала за 2022. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2021. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За потребне информације обвезници се могу обратити надлежном општинском одељењу Локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево, сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова у канцеларијама бр. 14 и бр. 12 или на телефон 012/852-141 и 012/852-142 (централа).


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

ПОЗИВАМО СВЕ ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ, НАРОЧИТО ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ, ДА ИЗМИРЕ СВОЈА ПОРЕСКА ДУГОВАЊА. МОЛИМО ВАС ДА СЕ РАДИ ИЗМИРЕЊА СВОЈИХ ОБАВЕЗА ЈАВИТЕ ОДСЕКУ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО, У КАНЦЕЛАРИЈАМА БР.14 И БР.12 ПО ПРИЈЕМУ ОПОМЕНА И ДА ИСТА ИЗМИРИТЕ У ШТО КРАЋЕМ РОКУ. У СУПРОТОМ, МОРАЋЕМО ДА ПОСТУПИМО У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 77. ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМНИСТРАЦИЈИ И ПОКРЕНЕМО ПОСТУПАК ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ. 

                                                ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО                                      ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

                                             ОДСЕК ЛПА ОУ КУЧЕВО


ОБАВЕШТЕЊЕ:

УПЛАТА ДРУГОГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 16. мај 2022. године рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за 2022. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име другог квартала за 2022. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2021. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За потребне информације обвезници се могу обратити надлежном општинском одељењу Локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево, сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова у канцеларијама бр. 14 и бр. 12 или на телефон (централа) 012/852-141 и 012/852-142.


ОБАВЕШТЕЊЕ:

УПЛАТА ПРВОГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар 2022. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2022. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2022. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2021. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За потребне информације обвезници се могу обратити надлежном општинском одељењу Локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево, сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова у канцеларијама бр. 14 и бр. 12 или на телефон централе Општине 012/852-141 и 012/852-142.


ОБАВЕШТЕЊЕ:

УПЛАТА ТРЕЋЕГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 16. август 2021. године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2021. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име трећег квартала за 2021. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2020. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За потребне информације обвезници се могу обратити надлежном општинском одељењу Локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево, сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова у канцеларијама бр.14 и бр.12 или на тел. 012/852-141 и 012/852-142.


ОБАВЕШТЕЊЕ:

УПЛАТА ДРУГОГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 17. мај 2021. године рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за 2021. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име другог квартала за 2021. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2020. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За потребне информације обвезници се могу обратити надлежном општинском одељењу Локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево, сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова у канцеларијама бр.14 и бр.12 или на тел. 012/852-141 и 012/852-142.


ОБАВЕШТЕЊЕ:

УПЛАТА ПРВОГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 17. фебруар 2021. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2021. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2021. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2020. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За потребне информације обвезници се могу обратити надлежном општинском одељењу Локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево, сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова у канцеларијама бр. 14 и бр. 12 или на телефон: 012/852-141 и 012/852-142.


 

ПРИЛОЗИ:

 

Подношење пореске пријаве
downloads: 556 | type: docx | size: 12 kB
Одлука о утврђивању просечних цена
downloads: 1384 | type: pdf | size: 111 kB
Списак парцела по зонама (2020)
downloads: 263 | type: xlsx | size: 2 MB
Графички приказ зона
downloads: 512 | type: zip | size: 48 MB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni