ОБАВЕШТЕЊА:

 

УПЛАТА ДРУГОГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ

[Општина Кучево, 10.05.2024]

ДРУГИ КВАРТАЛ ЗА 2024. ГОДИНУ

Одељење локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. мај  2024. године рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за 2024. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2024. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2023. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За потребне информације обвезници се могу обратити надлежном општинском одељењу Локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево, сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова у Улици Миодрага Рајића бр. 1 у Кучеву (иза зграде Општине Кучево, у објекту Пореске управе).


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

УПЛАТА ПРВОГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ

[Општина Кучево, 05.02.2024]

ПРВИ КВАРТАЛ ЗА 2024. ГОДИНУ

Одељење локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар 2024. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2024. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2024. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2023. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За потребне информације обвезници се могу обратити надлежном општинском одељењу Локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево, сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова у Улици Миодрага Рајића бр. 1 у Кучеву (иза зграде Општине Кучево, у објекту Пореске управе).


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

УПЛАТА ТРЕЋЕГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ

[Општина Кучево, 03.08.2023]

ТРЕЋИ КВАРТАЛ ЗА 2023. ГОДИНУ

Одељење локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. август 2023. године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2023. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име трећег квартала за 2023. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2022. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За потребне информације обвезници се могу обратити надлежном општинском одељењу Локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево, сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова у Улици Миодрага Рајића бр. 1 у Кучеву (иза зграде Општине Кучево, у објекту Управе прихода).


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

УПЛАТА ДРУГОГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ

[Општина Кучево, 08.05.2023]

ДРУГИ КВАРТАЛ ЗА 2023. ГОДИНУ

Одељење локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. мај 2023. године рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за 2023. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име другог квартала за 2023. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2022. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За потребне информације обвезници се могу обратити надлежном општинском одељењу Локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево, сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова у Улици Миодрага Рајића бр. 1 у Кучеву (иза зграде Општине Кучево, у објекту Управе прихода).


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

УПЛАТА ПРВОГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ

[Општина Кучево, 14.02.2023]

ПРВИ КВАРТАЛ ЗА 2023. ГОДИНУ

Одељење локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар 2023. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2023. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2023. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2022. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За потребне информације обвезници се могу обратити надлежном општинском одељењу Локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево, сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова у Улици Миодрага Рајића бр. 1 у Кучеву (иза зграде Општине Кучево, у објекту Управе прихода).


[Прочитај више кликом ОВДЕ]


1-5 од 6 Следећа страна >>

 

ПРИЛОЗИ:

 

Контролна листа број 2
downloads: 131 | type: doc | size: 86 kB
Контролна листа број 1
downloads: 177 | type: doc | size: 93 kB
Подношење пореске пријаве
downloads: 688 | type: docx | size: 12 kB
Одлука о утврђивању просечних цена
downloads: 1533 | type: pdf | size: 111 kB
Списак парцела по зонама (2020)
downloads: 437 | type: xlsx | size: 2 MB
Графички приказ зона
downloads: 715 | type: zip | size: 48 MB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni