April 2024 06:15:40 AM

Индустријска зона” Код Шик-а” има изузетно повољан положај у односу на важне државне саобраћајне коридоре.Индустријска зона у Кучеву налази се између реке Пек,државног пута првог реда број 24 И регионалне једноколосечне пруге.Дрзжавни пут другог реда број 24 представља везу Кучева и ове зоне са Пожаревцом и Мајданпеком.Регионална једноколосечна неелектрифицирана зелезничка пруга Мала Крсна- Бор- Распутница 2-Вразогрнац која повезује браницевски и борски округ са коридором 10. Кроз планско подруцје индустријске зоне постоје два путна прелаза у км 149+262 и у км 149+749 и планом је предвиђена ревитализација и модернизација постојеће једноколосечне пруге Мала Крсна-Бор-Распутница-Вразогрнац и продужење постојећег индустријског колосека, који пролази кроз саму зону и фабрички круг некадашњег ШИК-а Кучево, некад индистријског гиганта у дрвнопрерађивачкој индустрији .

Део зоне је  радно активан и у оквиру ње послују погони за прераду дрвета, млин, стоваришта грађевинског материјала,  и др. као вареогасни дом , док се други део углавном састоји од неизграђеног земљишта које се користи као пољопривредно.

Кроз читаву зону је спроведена нисконапонска електрична мрежа, а у непосредној близини на цца 5 км, налази се новоизграђена трафостаница 100/35 кВ, а до зоне је спроведена и водоводна и канализациона мрежа.

Удаљеност индустријске зоне од центра града је цца 3 км

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni