ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗАШТИТА СЛИВА РЕКЕ ПЕК СА ВИШЕНАМЕНСКИМ АКУМУЛАЦИЈАМА И ИЗГРАДЊОМ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА

 

 

ПРИЛОЗИ:

 

Графички део

Пек пројектовано подужни феб 2015
downloads: 698 | type: pdf | size: 233 kB
Профили све
downloads: 741 | type: pdf | size: 54 kB
Легенда ознака
downloads: 529 | type: pdf | size: 40 kB
02.1 постојеће стање 297x1238mm
downloads: 564 | type: pdf | size: 4 MB
02.2 постојеће стање 297x580mm
downloads: 539 | type: pdf | size: 1 MB
02.3 постојеће стање 297x950mm
downloads: 555 | type: pdf | size: 3 MB
02.4 постојеће стање 297x580mm
downloads: 487 | type: pdf | size: 2 MB
02.5 постојеће стање 297x905mm
downloads: 530 | type: pdf | size: 2 MB
02.6 постојеће стање 297x580mm
downloads: 504 | type: pdf | size: 1 MB
02.7 постојеће стање 297x765mm
downloads: 553 | type: pdf | size: 1 MB
02.8 постојеће стање 297x580mm
downloads: 505 | type: pdf | size: 651 kB
03.01 саобраћајно решење 582x1125mm
downloads: 524 | type: pdf | size: 5 MB
03.02 саобраћајно решење 875x1798mm
downloads: 509 | type: pdf | size: 11 MB
03.03 саобраћајно решење 580x1935mm
downloads: 538 | type: pdf | size: 8 MB
03.04 саобраћајно решење 580x1472mm
downloads: 533 | type: pdf | size: 5 MB
03.05 саобраћајно решење 580x1657mm
downloads: 563 | type: pdf | size: 6 MB
03.06 саобраћајно решење 580x1795mm
downloads: 504 | type: pdf | size: 9 MB
03.07 саобраћајно решење 580x1745mm
downloads: 496 | type: pdf | size: 10 MB
03.08 саобраћајно решење 580x1615mm
downloads: 482 | type: pdf | size: 7 MB
03.09 саобраћајно решење 580x1657mm
downloads: 639 | type: pdf | size: 7 MB
03.10 саобраћајно решење 580x1745mm
downloads: 485 | type: pdf | size: 7 MB
03.11 саобраћајно решење 580x1798mm
downloads: 479 | type: pdf | size: 6 MB
03.12 саобраћајно решење 590x1766mm
downloads: 517 | type: pdf | size: 5 MB
04.01 јавно 935x585mm
downloads: 533 | type: pdf | size: 3 MB
04.02 јавно 1620x890mm
downloads: 496 | type: pdf | size: 10 MB
04.03 јавно 1755x590mm
downloads: 494 | type: pdf | size: 8 MB
04.04 јавно 1300x590mm
downloads: 521 | type: pdf | size: 4 MB
04.05 јавно 1480x590mm
downloads: 490 | type: pdf | size: 5 MB
04.06 јавно 1615x590mm
downloads: 552 | type: pdf | size: 4 MB
04.07 јавно 1565x590mm
downloads: 553 | type: pdf | size: 0 kB
04.08 јавно 1440x590mm
downloads: 537 | type: pdf | size: 0 kB
04.09 јавно 1480x590mm
downloads: 492 | type: pdf | size: 0 kB
04.10 јавно 1570x590mm
downloads: 569 | type: pdf | size: 0 kB
04.11 јавно 1620x590mm
downloads: 551 | type: pdf | size: 4 MB
04.12 јавно 1590x590mm
downloads: 546 | type: pdf | size: 2 MB
05.1 намена површина 470x1470mm
downloads: 499 | type: pdf | size: 6 MB
05.2 намена површина 570x1585mm
downloads: 475 | type: pdf | size: 7 MB
05.3 намена површина 510x1550mm
downloads: 548 | type: pdf | size: 7 MB
05.4 намена површина 710x1065mm
downloads: 552 | type: pdf | size: 5 MB
05.5 намена површина 590x750mm
downloads: 458 | type: pdf | size: 3 MB
05.6 намена површина 876x915mm
downloads: 482 | type: pdf | size: 3 MB
05.7 намена површина 830x1560mm
downloads: 466 | type: pdf | size: 4 MB
06 прегледна карта на ТК 860x1341mm
downloads: 460 | type: pdf | size: 10 MB
08 подужни профил реке Пек 297x945
downloads: 540 | type: pdf | size: 939 kB
09.1 план инсталација 297x1238mm
downloads: 478 | type: pdf | size: 4 MB
09.2 план инсталација 297x580mm
downloads: 465 | type: pdf | size: 1 MB
09.3 план инсталација 297x970mm
downloads: 452 | type: pdf | size: 3 MB
09.4 план инсталација 297x580mm
downloads: 440 | type: pdf | size: 2 MB
09.5 план инсталација 297x905mm
downloads: 569 | type: pdf | size: 2 MB
09.6 план инсталација 297x580mm
downloads: 467 | type: pdf | size: 1 MB
09.7 план инсталација 297x765mm
downloads: 501 | type: pdf | size: 1 MB
09.8 план инсталација 297x580mm
downloads: 460 | type: pdf | size: 655 kB
10.1 план спровођења 297x1238mm
downloads: 502 | type: pdf | size: 4 MB
10.2 план спровођења 297x580mm
downloads: 509 | type: pdf | size: 1 MB
10.3 план спровођења 297x970mm
downloads: 487 | type: pdf | size: 3 MB
10.4 план спровођења 297x580mm
downloads: 475 | type: pdf | size: 2 MB
10.5 план спровођења 297x905mm
downloads: 458 | type: pdf | size: 2 MB
10.6 план спровођења 297x580mm
downloads: 495 | type: pdf | size: 1 MB
10.7 план спровођења 297x765mm
downloads: 550 | type: pdf | size: 1 MB
10.8 план спровођења 297x580mm
downloads: 501 | type: pdf | size: 665 kB

 

Текстуални део

План текст Пек
downloads: 566 | type: pdf | size: 2 MB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni