ОПИС

Комунална инспекција обавља послове управног надзора над спровођењем одредаба Закона о комуналним делатностима. Врши контролу стања комуналних објеката и пружања комуналних услуга јавних комуналних предузећа која је основала општина и предузећа којима је поверено вршење комуналних послова у областима: одржавања улица, тргова, коловоза; одржавања, уређења и чишћења јавних и зелених површина; коришћења и одржавања објеката за снабдевање општине водом за пиће; одвођења и пречишћавање отпадних вода, одвођење атмосферских вода са јавних површина, одржавања шахти и хидраната; испуштања отпадних вода; одржавања и експлоатације градске канализације; функционисања јавне расвете; одржавања и уређења гробља; уређења и одржавања пијаца и производње и снабдевања паром.    

Врши надзор над: спровођењем одредаба Закона о одржавању стамбених зграда и станова; контролом радног времена у угоститељству, занатству и трговини; чишћењем снега и леда са јавних површина; продајом ван пијачног простора и одобрених локација; заузећем јавних површина; паркирањем возила на јавним и зеленим површинама; раскопавањем јавних површина и враћањем истих у првобитно стање; држањем домаћих животиња; начином одређивања и обележавања кућа бројевима и другим комуналним областима које су регулисане позитивним прописима.

 

ПРИЛОЗИ:

Одлука о комуналном уређењу (03.10.2015)
downloads: 562 | type: doc | size: 527 kB
Одлука о водоводима (14.03.2017)
downloads: 512 | type: doc | size: 111 kB
Контролна листа 1
downloads: 453 | type: doc | size: 78 kB
Контролна листа 2
downloads: 450 | type: doc | size: 62 kB
Контролна листа 3
downloads: 442 | type: doc | size: 67 kB
Контролна листа 4
downloads: 430 | type: doc | size: 50 kB
Контролна листа 6
downloads: 434 | type: doc | size: 61 kB
Контролна листа 7
downloads: 446 | type: doc | size: 61 kB
Контролна листа 8
downloads: 440 | type: doc | size: 68 kB
Контролна листа 9
downloads: 441 | type: doc | size: 50 kB
Контролна листа 11
downloads: 443 | type: doc | size: 97 kB
Контролна листа 12
downloads: 423 | type: doc | size: 81 kB
Контролна листа 13
downloads: 443 | type: doc | size: 47 kB
Контролна листа 14
downloads: 430 | type: doc | size: 61 kB
Контролна листа 15
downloads: 439 | type: doc | size: 76 kB
Контролна листа 16
downloads: 434 | type: doc | size: 40 kB
Контролна листа 17
downloads: 474 | type: doc | size: 113 kB
Контролна листа 18
downloads: 416 | type: doc | size: 72 kB
Контролна листа 19
downloads: 449 | type: doc | size: 98 kB
Контролна листа 20
downloads: 421 | type: doc | size: 47 kB
Контролна листа 21
downloads: 431 | type: doc | size: 103 kB
Контролна листа 22
downloads: 477 | type: doc | size: 119 kB
Контролна листа 26
downloads: 426 | type: doc | size: 56 kB
Контролна листа 28
downloads: 420 | type: doc | size: 119 kB
Контролна листа 29
downloads: 37 | type: doc | size: 61 kB
Контролна листа 10
downloads: 423 | type: docx | size: 27 kB
Контролна листа 23
downloads: 484 | type: docx | size: 29 kB
Контролна листа 24
downloads: 418 | type: docx | size: 24 kB
Контролна листа 25
downloads: 432 | type: docx | size: 18 kB
Контролна листа 27
downloads: 426 | type: docx | size: 25 kB
Извештај о раду за 2016. годину
downloads: 640 | type: pdf | size: 229 kB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni