НАЗИВ УСЛУГЕ

Издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства за конкурисање ученика и студената за ученичке и студентске домове и стипендије

ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган: Општинска управа

Одељење: Одељење за друштвене делатности

Ниво надлежности: поверени послови

ГДЕ И КАКО ОСТВАРИТИ УСЛУГУ

  • орган: Општинска управа Кучево
  • седиште: Кучево, 12240 Кучево, Светог Саве 76
  • канцеларија: приземље, број 11
  • контакт телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142
  • контакт телефон (директан број двојник): 012/852-103
  • радно време: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00)
  • контакт особа (повереница): Ружица Рајић
  • контакт мејл: rajic.ruzica@gmail.com

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСЛУГЕ

За издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства за конкурисање ученика и студената за ученичке и студентске домове и стипендије, потребно је:

Koпија личне карте студента.

Уверење о уписаној години студија.

Уверење Управе јавних прихода за последњих три месеца у односу на расписивање конкурса (прибавља се службено).

Уверење из Службе за катастар непокретности (прибавља се службено).

Изјава два сведока о члановима породице, сродству, занимању, години рођења и ЈМБГ, из месне канцеларије по месту пребивалишта студента.

Уверења – Потврде о приходима породице за последњих три месеца у односу на расписивање конкурса (радни однос, пензије, итд.).

 


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Садржај (податке, информације) доставља: служба из дате материје
Креирано: 17.12.2019. године (Д); Ажурирано: 11.12.2021. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni