Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и угоститељи (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност) могу да поднесу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији општине Кучево.

За све ближе (ажурније) информације обратити се Туристичкој организацији Кучево Кучево на телефон: 012/850-666 или посетите њихов веб-сајт http://www.tokucevo.org/ (Категоризација угоститељских објеката ЛИНК) или Општини Кучево на телефон централе: 012/852-141 или 012/852-142.

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni