Формиран тим за израду Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП) за општину Кучево.

У тиму за израду Локалног еколошког акционог плана општине Кучево су директори јавних предузећа, чланови НВО и стручни тим из локалне самоуправе. Спољни сарадници: председници месних заједница и представници медија.

У сали Скупштине општине Кучево одржан је састанак тима за израду Локалног еколошког акционог плана за општину Кучево. На челу тима налази се Славиша Маријоковић, члан Општинског већа Кучево задужен за ову проблематику. О значају ЛЕАП-а и разлозима за његово доношење присутне је упознала представница Канцеларије/Одељења за ЛЕР Мајда Марановић. ЛЕАП је план активности у области животне средине на локалном нивоу. Он је истовремено и процес и документ. Разлози за спровођење ЛЕАП-а између осталог су и унапређење могућности учествовања грађана у доношењу одлука које се тичу животне средине, повећавање нивоа информисаности и знања о еколошким проблемима као и могућностима локалних заједница да се суоче са њима, охрабривање да се одлуке доносе економски рационално као и допринос за  очување и побољшање еколошких услова.

Шеф тима Славиша Маријоковић је упознао присутне да је општина Кучево прва у Браничевском округу која је приступила изради ЛЕАП-а и да ће се приликом његове  израде  користити методологијом која се базира на принципу потпуности у раду и коју је за државе Централне и Источне Европе развио Институт за одрживе заједницеје и Регионални центар за животну средину Централне и Источне Европе.  Истакао је и да је ова методологија потврђена у скоро свим државама овог дела Европе као и да је потпуно прилагођена условима у Србији. О томе  најбоље сведочи податак да је до сада успешно спроведена у свих 43 општина које су до сада приступиле изради ЛЕАП-а.

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni