НАЗИВ УСЛУГЕ

Промена намене обрадивог пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште или земљиште друге намене

1) Kопија решења о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта

2) Стављање клаузуле правоснажности на решење о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта

3) Промена намене обрадивог пољопривредног земљишта

4) Ослобађање од плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопвиредног земљишта

ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган: Општинска управа

Одељење: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Одсек: Одсек за пољопривреду

ГДЕ И КАКО ОСТВАРИТИ УСЛУГУ

  • орган: Општинска управа Кучево
  • седиште: Кучево, 12240 Кучево, Светог Саве 76
  • канцеларија: приземље, број 11
  • контакт телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142
  • радно време: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00)
  • контакт особа: СМ
  • контакт мејл: suzana.markovic@kucevo.rs

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСЛУГЕ

1) Копија решења о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта

2) Стављање клаузуле правоснажности на решење о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта

  • Захтев за стављање клаузуле правоснажности на решење о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта

3. Промена намене обрадивог пољопривредног земљишта

4. Ослобађање од плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта

 
Општинска административна такса за израду копије решења је 270,00 динара и уплаћује се на жиро рачун (рачун примаоца) број: 840-742251843-73, модел: 97, позив на број: 36-053

Република административна такса за израду копије решења је 740,00 динара и уплаћује се на жиро рачун (рачун примаоца) број: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 36-053

Општинска административна такса за захтев и израду решења је 580,00 динара и уплаћује се на жиро рачун (рачун примаоца) број: 840-742251843-73, модел: 97, позив на број: 36-053

Република административна такса за захтев и израду решења је 1040,00 динара и уплаћује се на жиро рачун (рачун примаоца) број: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 36-053

Износ накнаде утврђен решењем уплаћује се на рачун Републичких административних такси (погледајте фајл: "уплатнице"):

СВРХА УПЛАТЕ: Накнада за промену намене пољопривредног земљишта

ПРИМАЛАЦ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

БРОЈ ЖИРО РАЧУНА: 840-714543843-20, модел: 97, позив на број: 36 053

ИЗНОС: _____________

 


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Садржај (податке, информације) доставља: служба из дате материје
Креирано: 11.12.2019. године (Д); Ажурирано: 26.02.2020, 14.08.2023, 22.03.2024. године (Д); Редизајн: 10.12.2021. године (Д)


 

ПРИЛОЗИ:

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni