шифра прилога

ОДЕЉЕЊЕ, ОРГАН, СЛУЖБА...

НАЗИВ ИЛИ ЛОКАЦИЈА ПРИЛОГА

ДАТУМ

ЛИНК

(1)

Скупштина општине Кучево

Одлука о локалним административним таксама општине Кучево (14.03.20217)

од 14.03.2017.

ЛИНК

(2)

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Таксе Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду општине Кучево (фебруар 2020)

фебруар 2020.

ЛИНК

(3)

Паркинг сервис општине Кучево

Ценовник Паркинг сервиса општине Кучево (01.10.2021)

од 01.10.2021.

ЛИНК

 

Одсек за послове месних канцеларија и матичара

УСЛУГЕ / Матична служба

ажурирано 02.12.2019.

ЛИНК

 

Одсек за пољопривреду

УСЛУГЕ / Одсек за пољопривреду

ажурирано

26.02.2020.

ЛИНК

 

Лични статус грађана

УСЛУГЕ / Лични статус грађана

ажурирано

16.12.2019.

ЛИНК

 

Одсек за послове локалне пореске администрације

УСЛУГЕ / Локална пореска администрација

ажурирано

18.12.2019.

ЛИНК

 

Заштита животне средине

УСЛУГЕ / Заштита животне средине

ажурирано

28.02.2020.

ЛИНК

 

Предузетници

УСЛУГЕ / Предузетници

ажурирано

10.12.2021.

ЛИНК

 (4)

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Таксе Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду општине Кучево (фебруар 2020)

фебруар 2020.

ЛИНК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Напомена: обавезно потврдите/проверите изнете таксе код дате службе пре употребе (уплате) истих 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni