ГДЕ И КАКО ОСТВАРИТИ УСЛУГУ

 • сарадник на пословима (контакт особа): дипл. инж. сточарства Данијел Чикаревић
 • седиште (привремено): Општина Кучево, Кучево, 12240 Кучево, Светог Саве 76
 • канцеларија (привремено): приземље, број 11
 • контакт телефон (централа Општине Кучево): 012/852-141 или 012/852-142
 • радно време Општине: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00)
 • контакт (мобилни сарадника): 064/26-25-923
 • контакт мејл сарадника: zadruga.soare@gmail.com

ОПИС

Прва у низу од три организације укључене у систем спровођења одгајивачког програма. Основна oдгајивачка oрганизација су правна лица која подлежу оргеђеним минималним техничким условима које морају да поседују како добила дозволу за рад од надлежног министарства.

Исте извршавају послове предвиђене законом и то:

 • врши обележавање домаћих животиња по одређеним нормативима
 • учествује у одабиру квалитетних приплодних грла на селекцијским смотрама једном годишње
 • припрема документацију за све што је у оквиру надлежности
 • врши узорковање млека и исте припремљене шаље на обраду у овлашћену лабораторију
 • води главну матичну евиденцију на обрасцима које је прописала Главна одгајивачка организација

Основна одгајивачка oрганизација, ближе речено, води регистре телења, јагњења, јарења, прашења, ждребљења, лактација, спроводи контролу млечности и продуктивности, контролише одгајивање у чистој раси, врши трајно обележавање грла путем законом дозвољених метода (жигосање, тетовирање) као и путем ушних маркица.

По завршетку свих контрола Основна oдгајивачка oрганизација припрема захтеве за остваривање права на субвенцију од стране државе, припрема и разну документацију коју одгајивач може да искористи у сврху остваривања разних права прописаних законом (право пречег закупа земљишта, повољни кредити, предприступни фондови и др.).

Матичење домаћих животиња

Основна oдгајивачка oрганизација представља први степеник у пирамиди званој матична евиденција. Ако произвођач жели да уђе у систем селекције и матичне евиденције, његов први задатак је да ступи у контакт са Основном oдгајивачком oрганизацијом. Најчешће се ради о оној Основној oдгајивачкој oрганизацији која већ ради у тој регији, иако произвођач може да се одлучи за било коју другу. Затим следи други корак односно склапање Трипартитног уговора, који представља и правну основу за рад. У њему су наведена сва права и обавезе свих учесника у ланцу матичења.

После тога Основна oдгајивачка oрганизација је у обавези да припреми неопходну документацију стања на газдинству и изврши селекцијску смотру заједно са Регионалном oдгајивачком oрганизацијом. Ток приликом се врши класирање грла и одабир оних која улазе у печатни односно нулти запат од ког креће процес селекције.

У односу на одабир Основне oдгајивачке oрганизације, произвођач нема право одабира Регионалне Одгајивачке oрганизације, јер су исте територијално подељене по регионима. Даљи посао на селекцији и матичној евиденцији тече по Главном одгајивачком програму, који је прописан од стране Главне oдгајивачке oрганизације, са сваку врсту домаће животиње понаособ.

- Изузетно важна карика у поступку селекције јесте правилно обележавање грла. Грла се обележавају ушном маркицом, тетовирањем, микрочипом или жигом. Тренутно обележавање усном маркицом и микрочипом обавља ветеринар, док остале врши Основна oдгајивачка oрганизација.

- Контрола продуктивности представља следећи параметар који је важан за селекцију и економику газдинства. Она се односи на праћење производних и репродуктивних особина домаћих животиња у циљу повећања производње, али и економског фактора газдинства. Наиме, прате се телења, јагњења, прашења, количина млека, хемијска анализа узорка млека, број потомака по јединки, настриг вуне, прираст...

Уз повећање удела грла која утичу на побољшање производње, може се предвидети и будућа производња, што представља битан фактор у самом раду газдинства, јер се власник на тај начин може определити за правац спровођења своје економике пословања.

Основна oдгајивачка oрганизација припрема и врши обраду све неопходне документације, коју уз контролу и оверу Регионалне oдгајивачке Организације прослеђује на верификацију Главној oдгајивачкој oрганизацији.

На основу наведених ставки могу се остварити одређене бенифиције:

 • побољшање производних карактеристика запата
 • остваривање већег профита из поизводње (продаја педигрираног млека )
 • остваривање права пречег закупа земљишта у државној својини
 • улажење у токове разних повољних кредитних линија
 • остваривање права на субвенцију за генетско унапређење сточарства

Основна oдгајивачка oрганизација се бави спровођењем Главних одгајивачких програма на територији АПВ и Републике Србије, за све врсте домаћих животиња – говеда, свиње, овце, козе, живину и коње, као и генетичке ресурсе – нонијус, мангулице...

Својим целокупним радом настојимо да допринесемо стварању квалитетних грла, стоке и живине, на нашим просторима, у циљу побољшања особина истих у наредним генерацијама, односно добијању квалитетних месних и млечних производа од животиња са фарми.

Матичење домаћих животиња – крава, коња, оваца, коза, свиња, живине...

Обележавање и регистрација животиња одређеног газдинства.

Савети при добијању субвенција од државе.

Узгој кока носиља и товних пилића, као и савети за узгој истих.

Наша фирма представља неку врсту техничко – правне помоћи пољопривредним газдинствима, у обради захтева, пријава, конкурса не само везаних за сточарство већ и за све друге гране пољопривреде.

 


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Садржај (податке, информације) доставља: служба из дате материје
Креирано: 11.12.2021. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni