Контакт уредника и приређивача КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).
 ГРАДОВИ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДСКА НАСЕЉА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


 

Како бисмо Вам олакшали увид у основне податке везане за градове, градске општине и градска насеља Републике Србије, направили смо табеларну синтезу најважнијих (основних) података (са линковима) о свим градовима, градским општинама и градским насељима у Републици Србији.

ГРАДОВИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: 29 ГРАДОВА

Територијалну организацију Републике Србије чине општине, градови и град Београд (јединице локалне самоуправе) као територијалне јединице и аутономне покрајине као облик територијалне аутономије. ([1], члан 2)

Град је територијална јединица утврђена овим законом, која представља економски, административни, географски и културни центар ширег подручја и има више од 100.000 становника. Изузетно, када постоје посебни економски, географски или историјски разлози, може се утврдити да је град и територијална јединица која има мање од 100.000 становника, ако испуњава све остале критеријуме предвиђене законом. Територија за коју се образује град, представља природну географску целину, економски повезан простор који поседује изграђену комуникацију међу насељеним местима са седиштем града као гравитационим центром. ([1], члан 17)

Територија града може бити подељена на градске општине. Подела града на градске општине утврђује се статутом града, у складу са законом. ([1], члан 19)

Према Закону о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020 – др. закон), градови у Републици Србији су: ([1], члан 20) [члан 20 Закона о територијалној организацији Републике Србије]

 

Табела: Градови у Републици Србији по Закону о територијалној организациј („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020 – др. закон)

ГРАДОВИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Редни

број

НАЗИВ
ГРАДА

ЗВАНИЧНА
ВЕБ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА ГРАДА

УПРАВНИ ОКРУГ КОМЕ ПРИПАДА ГРАД

СТАТИСТИЧКИ РЕГИОН КОМЕ ПРИПАДА
ГРАД

1.

Бор

www.bor.rs   

Борски

Јужна и Источна Србија

2.

Ваљево

www.valjevo.rs

Колубарски

Шумадија и Западна Србија

3.

Врање

www.vranje.org.rs

Пчињски

Јужна и Источна Србија

4.

Вршац

www.vrsac.com  

Јужнобанатски

Војводина

5.

Зајечар

www.zajecar.info  

Зајечарски

Јужна и Источна Србија

6.

Зрењанин

www.zrenjanin.rs  

Средњобанатски

Војводина

7.

Јагодина

www.jagodina.org.rs  

Поморавски

Шумадија и Западна Србија

8.

Кикинда

www.kikinda.org.rs  

Севернобанатски

Војводина

9.

Крагујевац

www.kragujevac.rs  

Шумадијски

Шумадија и Западна Србија

10.

Краљево

www.kraljevo.rs  

Рашки

Шумадија и Западна Србија

11.

Крушевац

www.krusevac.rs  

Расински

Шумадија и Западна Србија

12.

Лесковац

www.gradleskovac.org  

Јабланички

Јужна и Источна Србија

13.

Лозница

www.loznica.rs  

Мачвански

Шумадија и Западна Србија

14.

Ниш

www.ni.rs

Нишавски

Јужна и Источна Србија

15.

Нови Пазар

www.novipazar.rs  

Рашки

Шумадија и Западна Србија

16.

Нови Сад

www.novisad.rs  

Јужнобачки

Војводина

17.

Панчево

www.pancevo.rs

Јужнобанатски

Војводина

18.

Пирот

www.pirot.rs

Пиротски

Јужна и Источна Србија

19.

Пожаревац

www.pozarevac.rs  

Браничевски

Јужна и Источна Србија

20.

Приштина

 

Косовски

Косово и Метохија

21.

Прокупље

www.prokuplje.org.rs

Топлички

Јужна и Источна Србија

22.

Смедерево

www.smederevo.org.rs 

Подунавски

Јужна и Источна Србија

23.

Сомбор

www.sombor.rs 

Западнобачки

Војводина

24.

Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Сремски

Војводина

25.

Суботица

www.subotica.rs

Севернобачки

Војводина

26.

Ужице

www.uzice.rs !

Златиборски

Шумадија и Западна Србија

27.

Чачак

www.cacak.org.rs 

Моравички

Шумадија и Западна Србија

28.

Шабац

www.sabac.rs 

Мачвански

Шумадија и Западна Србија

29.

Београд

(главни град РС)

www.beograd.rs  

Град Београд

(Београдска облас)

Београдски регион

Укупно 29 градова [Закон о територијалној организацији (Службени гласник РС, бр. 129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020 - др. закон)]

Извор: [1], [2], [3], [6].

ГРАД БЕОГРАД

Територијалну организацију Републике Србије чине општине, градови и град Београд (јединице локалне самоуправе) као територијалне јединице и аутономне покрајине као облик територијалне аутономије. ([1], члан 2)

Град Београд је посебна територијална јединица утврђена Уставом и законом. ([1], члан 21)

Подела града Београда на градске општине утврђује се статутом града Београда, у складу са законом. ([1], члан 23)

Регион Београда (Града Београда) има статус посебне управне јединице у Србији која има своју управу. [10]

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

На територији Републике Србије постоји 30 градских општина са стањем на дан 1. јануара 2019. године ([4], страна 15)

 

Табела: Градови са градским општинама у Републици Србији (стање 1. јануара 2019. године)

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Редни

број

ГРАДОВИ
СА ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА

БРОЈ И НАЗИВ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

ЗВАНИЧНА ВЕБ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

1.

Пожаревац

2

Пожаревац

www.pozarevac.rs

Костолац

www.kostolac.rs 

2.

Врање

2

Врање

www.vranje.org.rs 

Врањска Бања

www.vranjska-banja.rs 

3.

Београд

 

17

 

градске општине: (ЛИНК)

Стари град

https://www.starigrad.org.rs/

Врачар

www.vracar.rs !

Палилула

www.palilula.org.rs 

Звездара

www.zvezdara.rs 

Вождовац

www.vozdovac.rs 

Чукарица

www.cukarica.rs 

Нови Београд

www.novibeograd.rs

Савски венац

www.savskivenac.rs 

Раковица

www.rakovica.rs 

Земун

www.zemun.rs 

приградске општине: (ЛИНК)

Сурчин

www.surcin.rs 

Младеновац

www.mladenovac.rs

Лазаревац

www.lazarevac.rs 

Обреновац

www.obrenovac.rs 

Сопот

www.sopot.org.rs 

Барајево

www.barajevo.org.rs 

Гроцка

www.grocka.rs 

4.

Ужице

2

Ужице

www.uzice.rs

Севојно

www.sevojno.org.rs 

5.

Ниш

5

Црвени крст

www.gocrvenikrst.rs 

Пантелеј

www.pantelej.org.rs 

Медијана

www.medijana.rs 

Палилулa

www.palilula.eu 

Нишка Бања

www.goniskabanja.org.rs 

6.

Нови Сад

2

Нови Сад

градске општине су формиране 14. јуна 2002. године, а укинуте 25. марта 2019. године

Петроварадин

Укупно 30 градских општина на дан 1. јануара 2019. године

Насеља која се деле на више општина: Београд и Ниш. ([6], страница 53)

НАПОМЕНА: Град Нови Сад је до 25. марта 2019. године био организован као град са две градске општине: Нови Сад и Петроварадин. Изменом Статута града на седници Скупштине града Новог Сада одржане 25. марта 2019, укинуте су обе градске општине (које су формиране 14. јуна 2002. године).

ПОДСЕТНИК: Град Крагујевац је од 2002. до 2008. године био организован као град са пет градских општиниа: Аеродром, Пивара, Станово, Стари град, Стагари.

Извор: [3], [4].

ГРАДСКА НАСЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Систематски списак насеља у Републици Србији са стањем на дан 1. јула 2011. године израђен је за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. и представља извод из Регистра просторних јединица, који води Републички завод за статистику. Списак садржи и податке о типу насеља према правном критеријуму (Г – градска насеља, и О – остала насеља). За АП Косово и Метохија подаци о насељима дати су са стањем на дан 1. јануара 1998. године. ([6], стр. 3)

 

Табела: Градска насеља у Републици Србији (стање на дан 1. јула 2011. године, а за КиМ на дан 1. јануара 1998)

ГРАДСКА НАСЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ИЗВОР

УКУПАН БРОЈ ГРАДСКИХ НАСЕЉА

НАЗИВ ГРАДСКОГ НАСЕЉА

Градска насеља на дан 1. јула 2011. године

[6]

207

Бели Поток, Београд (Вождовац), Пиносава, Београд (Врачар), Гроцка, Београд (Звездара), Београд (Земун), Велики Црљени, Лазаревац, Рудовци, Младеновац (варош), Београд (Нови Београд), Обреновац, Београд (Палилула), Борча, Овча, Београд (Раковица), Београд (Савски венац), Сопот, Београд (Стари град), Добановци, Сурчин, Београд (Чукарица), Остружница, Пећани, Руцка, Умка, Бачка Топола, Палић, Суботица, Житиште, Зрењанин, Нови Бечеј, Јаша Томић, Ада, Мол, Кањижа, Кикинда, Нови Кнежевац, Сента, Чока, Алибунар, Банатски Карловац, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, Качарево, Панчево, Старчево, Апатин, Кула, Црвенка, Оџаци, Сомбор, Нови Сад, Футог, Петроварадин, Сремска Каменица, Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Србобран, Сремски Карловци, Бачки Јарак, Темерин, Тител, Инђија, Ириг, Рума, Мачванска Митровица, Сремска Митровица, Стара Пазова, Шид, Крупањ, Бања Ковиљача, Лозница, Мали Зворник, Шабац, Ваљево, Дивчибаре, Лајковац (варош), Белановица, Љиг, Мионица (варошица), Уб, Велика Плана, Смедерево, Смедеревска Паланка, Костолац, Пожаревац, Велико Градиште, Кучево, Петровац на Млави, Аранђеловац, Крагујевац, Лапово (варошица), Рача, Топола (варошица), Деспотовац, Ресавица, Јагодина, Параћин, Свилајнац, Ћуприја, Бор, Брза Паланка, Кладово, Доњи Милановац, Мајданпек, Неготин, Боговина, Бољевац, Зајечар, Књажевац, Сокобања, Ариље, Бајина Башта, Косјерић (варош), Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница, Севојно, Ужице, Златибор, Горњи Милановац, Ивањица, Гуча (варошица), Лучани (варошица), Чачак, Врњачка Бања, Краљево, Матарушка Бања, Рибница, Нови Пазар, Баљевац, Јошаничка Бања, Рашка, Тутин, Александровац, Брус, Крушевац, Трстеник, Ћићевац, Ниш (Медијана), Нишка Бања, Ниш (Палилула), Ниш (Пантелеј), Ниш (Црвени Крст), Алексинац, Алексиначки Рудник, Сврљиг, Блаце, Крушумлија, Куршумлијска Бања, Прокупље, Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Пирот, Власотинце, Лебане, Вучје, Грделица (варош), Лесковац, Медвеђа, Сијаринска Бања, Врање, Врањска Бања, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Бело Поље, Сурдулица, Глоговац, Качаник, Косово Поље, Липљан, Обилић, Подујево, Приштина, Урошевац, Дечане, Ђаковица, Бања, Исток, Клина, Пећ, Драгаш, Ораховац, Призрен, Сува Река, Вучитрн, Звечан, Косовска Митровица, Лепосавић, Лешак, Витина, Гњилане, Косовска Каменица.

Укупно 207 градских насеља на дан 1. јула 2011. године

Извор: [6].

 

Према Статистичком годишњаку Републике Србије (2019) Републичког завода за статистику, Београд, 2019, укупан број градских насељених места је  193. ([4], страна 15)ПРИМЕЊЕНА ЛИТЕРАТУРА:

[1]     ЗАКОН О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020 – др. закон), Параграф

ЗАКОН О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Службени гласник РС, бр. 129 од 29. децембра 2007, 18 од 1. марта 2016, 47 од 20. јуна 2018, 9 од 4. фебруара 2020 - др. закон), Правно-информациони систем

[2]     УРЕДБА О УПРАВНИМ ОКРУЗИМА („Службени гласник РС, бр. 15/2006), Параграф

УРЕДБА О УПРАВНИМ ОКРУЗИМА („Службени гласник РС, број 15 од 27. фебруара 2006.), Правно-информациони систем

[3]     ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2019), Републички завод за статистику, Београд, 2019.

[4]     СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (2019), Републички завод за статистику, Београд, 2019.

[5]     ПРИРУЧНИК ЗА ПОЛАГАЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА (2019), Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, 2019.

[6]     СИСТЕМАТСКИ СПИСАК НАСЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2011), Републички завод за статистику, Београд, 2011.

[7]     РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2017), Републички завод за статистику, Београд, 2008.

[8]     РЕГИСТАР УПРАВНИХ ОКРУГА, Министарство државне управе и локалне самоуправе

[9]     УПРАВНИ ОКРУЗИ, Република Србија, Влада, Управа за заједничке послове Републике Србије

[10]   УПРАВНИ ОКРУЗИ СРБИЈЕ, Википедија (интернет)

[11]   ПОРТАЛ ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА, Република Србија

[12]   ЗАКОН О РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ („Службени гласник РС, бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015 – др. закон), Параграф

ЗАКОН О РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ (Службени гласник РС, бр. 51 од 14. јула 2009, 30 од 7. маја 2010, 89 од 27. октобра 2015 - др. закон), Правно-информациони систем

[13]   УРЕДБА О НОМЕНКЛАТУРИ СТАТИСТИЧКИХ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ЈЕДИНИЦА („Службени гласник РС, број 109 од 25. децембра 2009, 46 од 9. јула 2010), Правно-информациони систем

[14]   СТАТИСТИЧКИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ, Википедија (интернет)

 


ОБАВЕШТЕЊЕ: Због мноштва података, могуће су техничке грешке, а због промена у подацима током времена, могуће да су одређени приказани подаци у овом тренутку неважећи. Молимо да уколико приметите одређени пропуст/промену и/или увидите потребу за ажурирањем (исправку, допуну, дораду, измену, брисање...) одређених података, пустите нам мејл на нашу имејл-адресу kucevacke.novine@gmail.com са назнаком у наслову мејла КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР ГРАДОВИ.

НАПОМЕНА: Подаци су информативног карактера. Пре (званичне) употребе изнетих података, проверите исте код извора (оснивача, издавача, аутора). Ако постоје промене у одређеним подацима, јавите и нама у мејлу како бисмо их ажурирали. Хвала.

 


Уредник, приређивач и објава КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилог припремио (текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом, линкове) и објавио: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Креирано (објављено): 14.10.2020. године
; Редизајн: 19.10.2021, 16.03.2022. године; Ажурирано (сав садржај): 16.03.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni