ЈАВНИ УВИД - ВЕТРОЕЛЕКТРАНА "РАКОВА БАРА"

[07.06.2024]

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ УВИДА: ОД 05.06.2024. ДО 04.07.2024. ГОДИНЕ ОД 09.00 ДО 14.00 ЧАСОВА

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: 19.06.2024. ГОДИНЕ У 12.00 ЧАСОВА

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ: 11.07.2024. ГОДИНЕ У 11.00 ЧАСОВА

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за подручја ветроелектране "Ракова Бара" на територији општине Кучево.


[Прочитај више]

ЈАВНИ УВИД У СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

[22.01.2024]

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ УВИДА: ОД 24.01.2024 ДО 12.02.2024. ГОДИНЕ ОД 10.00 ДО 14.00 ЧАСОВА

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ: 19.02.2024. ГОДИНЕ У 12.00 ЧАСОВА

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода за насељено место Раброво, општина Кучево.

Јавни увид у горе наведену Студију може се извршити у просторијама ОУ Кучево – канцеларија за урбанизам у периоду од 24.01.2024. до 12.02.2024. године у времену од 10.00 до 14.00 часова.

Заинтересована јавност може извршити увид у Студију у горе наведеном року и доставити своје мишљење стручној служби закључно са 12.02.2024. године.

Јавна расправа и презентациија Студије биће одржана у скупштинској сали општине Кучево дана 19.02.2024. године са почетком у 12.00 часова.


[Прочитај више]

ЈАВНИ УВИД - УРБАНИЗАМ

[20.12.2023]

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ УВИДА: 20.12.2023-03.01.2024. ГОДИНЕ

Рани јавни увид у Елаборат за израду Плана детаљне регулације за површински коп на локалитету „Понорац“ у КО Равниште и КО Церемошња одржаће се у трајању од 15 дана, од 20.12.2023. године до 03.01.2024. године, у просторијама Општинске управе Општине Кучево, Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова.


[Прочитај више]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

[18.08.2023]

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ: ОД 21.08.2023. ДО 11.09.2023. ГОДИНЕ

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ОТВОРЕНЕ СЕДНИЦЕ: 11.09.2023. ГОДИНЕ

Општинско веће Oпштине Кучево спроводи јавну расправу о Нацрту одлуке о измени Статута Општине Кучево.


[Прочитај више]

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КУЧЕВО

[07.06.2023]

ЈАВНИ УВИД: ОД 07.06.2023. ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА: 14.06.2023. ГОДИНЕ

ЈАВНА СЕДНИЦА: 30.06.2023. ГОДИНЕ

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду Општине Кучево обавештава о јавном увиду у Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације Кучево, које ће се одржати у трајању од 15 дана, од 07.06.2023. године до 21.06.2023. године у просторијама Општинске управе општине Кучево, Светог Саве 76, канцеларија број 10 (приземље), сваког радног дана у времену од 09.00 до 14.00 часова и на званичној интернет адреси Општине Кучево (www.kucevo.rs)...


[Прочитај више] (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni