ЈАВНИ УВИД - УРБАНИЗАМ

[20.12.2023]

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ УВИДА: 20.12.2023-03.01.2024. ГОДИНЕ

Рани јавни увид у Елаборат за израду Плана детаљне регулације за површински коп на локалитету „Понорац“ у КО Равниште и КО Церемошња одржаће се у трајању од 15 дана, од 20.12.2023. године до 03.01.2024. године, у просторијама Општинске управе Општине Кучево, Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова.


[Прочитај више]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

[18.08.2023]

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ: ОД 21.08.2023. ДО 11.09.2023. ГОДИНЕ

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ОТВОРЕНЕ СЕДНИЦЕ: 11.09.2023. ГОДИНЕ

Општинско веће Oпштине Кучево спроводи јавну расправу о Нацрту одлуке о измени Статута Општине Кучево.


[Прочитај више]

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КУЧЕВО

[07.06.2023]

ЈАВНИ УВИД: ОД 07.06.2023. ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА: 14.06.2023. ГОДИНЕ

ЈАВНА СЕДНИЦА: 30.06.2023. ГОДИНЕ

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду Општине Кучево обавештава о јавном увиду у Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације Кучево, које ће се одржати у трајању од 15 дана, од 07.06.2023. године до 21.06.2023. године у просторијама Општинске управе општине Кучево, Светог Саве 76, канцеларија број 10 (приземље), сваког радног дана у времену од 09.00 до 14.00 часова и на званичној интернет адреси Општине Кучево (www.kucevo.rs)...


[Прочитај више]

ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД У ДЕО НАЦРТА ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЈЛС КУЧЕВО

[14.12.2022]

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ УВИДА: од 14.12.2022. ДО 28.12.2022. ГОДИНЕ

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ: 30.12.2022. ГОДИНЕ

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду Општине Кучево обавештава о поновном јавном увиду у делове Нацрта друге измене и допуне Просторног плана јединице локалне самоуправе Кучево, и то у уређајне основе села Кучајна, Дубока, Мишљеновац, Нересница, Раденка, и рефералне карте које прате одговарајуће измене, одржаће се у трајању од 15 дана, од 14.12.2022. године до 28.12.2022. године у просторијама Општинске управе Општине Кучево, Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 09.00 до 14.00 часова и на званичној интернет адреси Општине Кучево (www.kucevo.rs).


[Прочитај више]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ

[29.11.2022]

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ: 06.12.2022. ГОДИНЕ ОД 11 ЧАСОВА

Општинско веће Општине Кучево позива све грађанке и грађане, удружења грађана, као и стручну јавност, да се упознају са текстом Нацрта одлуке о буџету Општине Кучево за 2023. годину („СЕРВИС ГРАЂАНА / Буџет / Буџет Општине Кучево за 2023.“ - https://www.kucevo.rs/servis-gradana/budet/budet-opshtine-kuchevo-za-2023.php), као и да дају своје предлоге и примедбе.

Орган надлежан за давање информација у вези са стањем у области на коју се односи Нацрт одлуке о буџету Општине Кучево за 2023. годину је Одељење за буџет и финансије, број телефона: 012/852-141, имејл: budzet@kucevo.rs.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине са заинтересованим грађанкама и грађанима, представницима удружења грађана и заиинтересоване стручне јавности биће одржан у седишту Општинске управа Кучево, Улица Светог Саве 76, скупштинска сала, дана 06.12.2022. године са почетком у 11 часова.

Предлоге, сугестије и примедбе на Нацрт одлуке о буџету Општине Кучево за 2023. годину достављају се Одељењу за буџет и финансије путем електронске поште на адресе: javnarasprava@kucevo.rs, budzet@kucevo.rs и/или лично путем писарнице Општинске управе Кучево, Улица Светог Саве 76.


[Прочитај више] (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni