ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА” У КУЧЕВУ

 

 

ТЕКСТ СА ПРИЛОЗИМА:

  • Одлука о приступању изради Измена и допуна Плана детаљне регулације Индустријска зонаˮ у Кучеву можете погледати ОВДЕ.
  • Одлука о приступању изради Статешке процене утицаја на животну средину за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације Индустријска зонаˮ у Кучеву можете погледати ОВДЕ.
  • Елаборат за рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације Индустријска зонаˮ у Кучеву можете погледати ОВДЕ.
  • Измене и допуне Плана детаљне регулације Индустријска зонаˮ у Кучеву - графичке прилоге можете погледати ОВДЕ.
  • Рани јавни увид у Елаборат за израду Измена и допуна плана детаљне регулације Индустријска зонаˮ у Кучеву - ОГЛАШАВАЊЕ Одељења за имовинско-правне послове и привреду - текст оглашавања можете погледати ОВДЕ.

ИЗВОД ИЗ ОГЛАШАВАЊА: Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 13.08.2019. године до 27.08.2019. године у просторијама Општинске управе Општине Кучево, Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова. У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници општине Кучево.

  • Записник са састанка са инвеститорима и осталим релевантним стејкхолдерима за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације Индустријска зонаˮ у Кучеву можете погледати  ОВДЕ.
  • Извештај о обављеном раном јавном увиду у Елаборат за израду Измена и допуна плана детаљне регулације Индустријска зонаˮ у Кучеву можете погледати/преузети ОВДЕ.
  • Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зонаˮ у Кучеву и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације „Индустријска зонаˮ у Кучеву - ОГЛАШАВАЊЕ Одељења за имовинско-правне послове и привреду - текст оглашавања можете погледати ОВДЕ.

ИЗВОД ИЗ ОГЛАШАВАЊА: Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зонаˮ у Кучеву са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације „Индустријска зонаˮ у Кучеву одржаће се у трајању од 30 дана, од 19.02.2020. године до 19.03.2020. године у просторијама Општинске управе Кучево, Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 09.00 до 14.00 часова и на званичној веб (интернет) презентацији (веб-сајту) Oпштине Кучево www.kucevo.rs на веб-адреси ttp://www.kucevo.rs/planovi-i-projekti/planovi-u-izradi/pdr-industrijska-zona-kuchevo.php. Јавна презентација биће одржана дана 04.03.2020. године са почетком у 11.00 часова у свечаној (скупштинској) сали Скупштине општине Кучево, канцеларија број 26 на првом спрату. Јавна седница Комисије за планове Општине Кучево, на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида, биће одржана по завршетку јавног увида, дана 25.03.2020. године са почетком у 12.00 часова у свечаној (скупштинској) сали Скупштине општине Кучево, канцеларија број 26 на првом спрату.

  • Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зонаˮ у Кучеву и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације „Индустријска зонаˮ у Кучеву можете преузети ОВДЕ.

Сва питања, примедбе и сугестије у поступку израде Плана детаљне регулације Индустријска зонаˮ у Кучеву заинтересовани могу доставити путем имејла: pdrindustrijskazona@kucevo.rs


Израду плана детаљне регулације Индустријска зонаˮ у Кучеву финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni