ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020. ГОДИНИ


 

САДРЖАЈ:

[ АРХИВА ]

Јавне набавке

 

 


Табела: преглед јавних набавки до ступања на снагу (до 01.07.2020. године) новог Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 91/2019)

Редни
број ЈН

Назив јавне набавке
(кликни на плави текст за отварање странице јавне набавке)

Наручилац

*Крајњи рок за подношење понуде

ЗАТВОРЕНА

(ОУ) 1/2020

Помоћ у кући за старија лица

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

24.01.2020.
до 10.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ОУ) 2/2020

Набавка услуге одржавања информационог система ЛПА

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

04.02.2020.
до 10.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ОУ) 3/2020

Набавка и испорука електричне енергије

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

27.02.2020.
до 10.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ОУ) 4/2020

Извођење радова на бушотини за потребе водоснабдевања Раброва

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

27.02.2020.
до 13.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ОУ) 5/2020

Извођење радова на реконструкцији пословног објекта на КП број 723/1 КО Нересница

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

02.04.2020.
до 13.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ПО) 1/2020

Набавка горива за потребе службених возила

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЧЕВО

13.03.2020.
до 13.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ОУ) 6/2020

Набавка горива за потребе службених возила

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

13.03.2020.
до 13.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ПО) 2/2020

Набавка угоститељских услуга

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЧЕВО

18.03.2020.
до 10.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ОУ) 7/2020

Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

18.05.2020.
до 13.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ОУ) 8/2020

Набавка и испорука електричне енергије за потребе Општинске управе Кучево

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

08.06.2020.
до 11.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ОУ) 9/2020

Извођење радова за реализацију Пројекта "Енергетска санација објекта школе и ђачке кухиње са фискултурном салом подручног одељења основне школе у селу Нересници"

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

29.07.2020.
до 13.00 часова

ЗАТВОРЕНА


Јавни позив и документација за припремање понуда за кредитно задужење Општине Кучево на домаћем финансијском тржишту ради финансирања дефицита текуће ликвидности


СКРАЋЕНИЦЕ: (ОУ) - Општинска управа, (ПО) - Председник општине


Јавне набавке из 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. године погледајте у главном менију на страници "АРХИВА / Јавне набавке".


НАПОМЕНА / ОБАВЕШТЕЊЕ: Ступио је на снагу нови Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 91/2019) који се примењује од 01.07.2020. године, и у складу са тиме од јула 2020. године доносе се и нови планови јавних набавки и нови "Правилник о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга" (нови Правилник од 21.07.2020).

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni