Контакт мејл уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото, графикони) и веб-администратора веб КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт мејл уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото, графикони) и веб-администратора интернет еБилтена активности је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Билтен за информисање грађана општине Кучево КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ је основан децембра 2011. Прво издање је изашло у децембру 2011, а последње (број 30) у децембру 2018. Контакт мејл уредника и приређивача је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника и приређивача КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д). 

САДРЖАЈ:

 

 

[ КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР ]


Садржај ажуриран: 04.01.2024. године (Д)


Билтен за информисање грађана општине Кучево Кучевачке новине је био једини локални штампани информатор на територији општине Кучево у периоду од децембра 2011. године до децембра 2018. године. Основан је децембра 2011. године, када је изашао и први штампани примерак, док је последњи штампани примерак (30. по реду) изашао у децембру 2018. године.

Због великог интересовања наших суграђана, као и шире јавности, а због већих предности дигиталне објаве у односу на штампану објаву (лако и брзо претраживање, актуелна објава у реалном и у било ком времену, неограничена објава у тексту и сликама, већа доступност и видљивост, могућност исправке и ажурирања, остваривање принципа економичности и ефикасности, и слично), штампано издање билтена је од јануара 2019. године престало са радом и убудуће се од тог времена реализоване (и остале) активности и информације објављују електронским (дигиталним) путем у сегменту КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР, а посебно на веб-страници еБилтен активности која се налази на званичној веб-презентацији (веб-стајту) Општине Кучево www.kucevo.rs у оквиру менија (сегмента) КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР”.

еБилтен активности је креиран почетком 2019. године како би се суграђани и шира јавност информисали првенствено о капиталним активностима локалне самоуправе, али и о осталим активностима, дешавањима и обавештењима локалне самоуправе.

Дакле, посебан сегмент КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је веб-страница еБилтен активности на којој се објављују веб-чланци (садржаји) везани за активности (најчешће капиталне, али и друге активности) које се реализују првенствено од стране локалне самоуправе.

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР је шири опсег који обухвата више веб-страница са различитим тематским информацијама које могу користити грађанима и широј јавности. Дакле, КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР је скуп веб-страница на званичној веб-презентацији Општине Кучево које пружају различите информације кроз текст, фотографије, табеле, графиконе, веб-чланке, и слично, везано за општину Кучево, и које могу користити грађанима и широј јавности, као што су: еБилтен активности, презентација општине (са и без слика), подаци о насељима, месним заједницама, месним канцеларијама, катастарским општинама, црквама и црквеним општинама, броју становника, манифестацијама, школама и предшколским установама, удружењима и савезима грађана, историји, туристичким потенцијалима и потенцијалима за инвестирање, отвореним подацима, путевима, општинама, градовима, градским општинама, градским насељима, управним окрузима и статистичким регионима Републике Србије, а ту су и видео галерија, корисни линкови, карте, и тако даље.

Ставови изнети у медијском веб-пројекту КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР нужно не изражавају ставове органа који је подржао пројекат и на чијем се веб-сајту приређује.


САДРЖАЈ СА ОПИСОМ:

 • Презентација општине СА СЛИКАМА презентација општине Кучево кроз основне податке о: географском положају, површини, становништву, насељима, катастарским оптшинама, месним заједницама, путној инфраструктуру, стратешком положају (удаљености од других градова), близини тржишта (близина граничних прелаза), туризму, манифестацијама и осталим потенцијалима општине Кучево;
 • Презентација општине БЕЗ СЛИКА – презентација општине Кучево (без слика) кроз основне податке о: географском положају, површини, становништву, насељима, катастарским оптшинама, месним заједницама, путној инфраструктуру, стратешком положају (удаљености од других градова), близини тржишта (близина граничних прелаза), туризму, манифестацијама и осталим потенцијалима општине Кучево (текст је идентичан као и код горње презентације, само овде је без слика);
 • Насеља општине Кучево приказ свих 26 насеља на територији општине Кучево са линковима ширег описа насеља (Википедија опис);
 • Месне заједнице (МЗ) приказ свих 22 месних заједница на територији општине Кучево са насељима која им припадају;
 • Катастарске општине (КО) приказ свих 29 катастарских општина на територији општине Кучево;
 • Број становника по насељима упоредни приказ броја становника из 1991, 2002. и 2011. године по насељима, месних заједница и катастарским општина, као и површина катастарских општина;
 • Месне канцеларије (МК) приказ свих 5 месних канцеларија (матичних подручја) на територији општине Кучево са насељима које оне обухватају, као и са матичарима и контакт телефонима датих месних канцеларија;
 • Црквене општине (ЦО) приказ свих 6 црквених општина са насељима која им припадају, свештеницима и контакт телефонима;
 • Карте са општином Кучево приказ разних карти које дотичу (приказују) општину Кучево;
 • Потенцијали за инвестирање приказ природних ресурса и потенцијала општине Кучево;
 • Историјат и Дан општине Кучево приказ историјата општине Кучево и историјата Дана општине Кучево ;
 • Видео галерија линкови ка најзанимљивијим видео-клиповима који приказују активности, живот и рад у општини Кучево;
 • Манифестације приказ и опис свих манифестација које се одржавају на територији општине Кучево;
 • Школе и предшколска установа приказ кроз текст и слике свих основних и средњих школа са предшколском установом;
 • Удружења и савези приказ свих удружења, савеза, спортских удружења и спортских савеза који су постојали на територији општине Кучево у 2019. години, са детаљним описом и прилогом датотеке/фајла у Excel формату;
 • Туристички потенцијали приказ туристичких потенцијала општине Кучево;
 • Отворени подаци приказ скупова отворених података података које може свако слободно скидати и користити без икаквог одобрења и ограничења (у Excel формату);
 • Корисни линкови (сајтови) приказ линкова ка корисним веб-страницама и веб-сајтовима, углавном државних органа/институција/установа;
 • Општински и државни путевисписак општинских и државних путева на територији општине Кучево, са њиховим дужинама и релацијама;
 • Општине у Републици Србији списак свих општина на територији Републике Србије са линковима ка њиховим званичним веб-презентацијама и описом ком управном округу и региону припадају;
 • Градови, градске општине/насеља РС списак свих градова и градских општина на територији Републике Србије са линковима ка њиховим званичним веб-презентацијама, као и опис ком управном округу и региону припадају и приказ свих градских насеља у Републици Србији;
 • Управни окрузи Републике Србије списак свих управних округа на територији Републике Србије са територијалним јединицама које им припадају, линковима ка њиховим званичним веб-презентацијама, навођењем седишта управног округа и региона ком припадају;
 • Региони Републике Србије списак свих пет региона Републике Србије са територијалним јединицама које им припадају;
 • Министарства Владе Р. Србије списак свих министарстава Владе Републике Србије.

 


Драги суграђани, креирајмо (уређујмо) Кучевачки информатор” заједно. Пишите нам у мејлу кucevacke.novine@gmail.com шта бисте волели видети у Кучевачком информатору”. Назначите у наслову мејла ЗА КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР ПРЕДЛОГ”.


КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР и све његове веб-странице (дакле, и еБилтен активности, и „Презентација општине, и остале) уређује (уредник), дизајнира, пише (текст, веб-чланке), врши прелом, табеларне и графичке приказе, обраде, уредник фотографије и/или фотограф, приређује (презентира) и објављује медијски сарадник и веб-администратор Општине Кучево: кucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт мејл уредника и приређивача КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА, еБилтена активности, као и Кучевачких новина, je: кucevacke.novine@gmail.com (Д).

Хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас Ваш КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР, еБилтен активности”, Кучевачке новине и Општина Кучево.


Садржај (ставови) изнети у медијском веб-пројекту КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОРˮ нужно не изражавају ставове органа који је подржао пројекат и на чијем се веб-сајту приређује/објављује.

 


Уредник и редакција КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Уређује, приређује, припрема, идеја, дизајн, прелом, текст, табеле, графикони, фото, обраде, и објављује: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Креирано (објављено): од 2019. године (Д); Ажурирано (у целости): 18.03.2022. (Д); Ажурирано (делимично): 18.08.2022. (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni