"Кучевачки информатор", са свим његовим страницама, уређује и приређује (текст, дизајн, прелом, поставка) медијски сарадник: ДМ (од 2019)


Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине" је био једини локални штампани информатор на територији општине Кучево у датом периоду. Основан је децембра 2011. године, када је и изашао први штампани примерак, док је задњи штампани примерак (30. по реду) изашао децембра 2018. године.
Због великог интересовања наших суграђана, као и шире јавности, а због већих предности дигиталне објаве у односу на штампану објаву (лако и брзо претраживање, актуелна објава у реалном и у било ком времену, неограничена објава у тексту и сликама, већа доступност и видљивост, могућност исправке и ажурирања, остваривање принципа економичности и ефикасности, и слично), штампано издање билтена је од 2019. године престало са радом и убудуће реализоване (и остале) активности од тог времена објављујемо електронским (дигиталним) путем на веб-страници
"еБилтен активности" која се налази на веб-презентацији (веб-стајту) Општине Кучево www.kucevo.rs у оквиру менија "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР".
"Кучевачки информатор" је шири појам (ширег спектра) који обухвата више веб-страница са различитим информацијама које могу користити грађанима и широј јавности, као што су: презентација општине (са и без слика), подаци о насељима, месним заједницама, месним канцеларијама, катастарским општинама, црквама и црквеним општинама, броју становника, манифестацијама, школама и предшколским установама, удружењима и савезима грађана, историји, природним ресурсима, потенцијалима, географском положају општине, туристички потенцијали, отворени подаци, видео галерија, корисни линкови (веб-странице и веб-сајтови), и тако даље.


САДРЖАЈ:

КЛИКНИ И ОТВОРИ

 

НА СТРАНИЦИ "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР" МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ПРИЛОГЕ О СЛЕДЕЋЕМ:

 • еБилтен активности 2020 кратке информације активности локалне самоуправе, и са њом повезаних прилога, са територије општине Кучево у електронском облику кроз текст и слике;

 • еБилтен активности 2019 кратке информације активности локалне самоуправе, и са њом повезаних прилога, са територије општине Кучево у електронском облику кроз текст и слике;

 • Презентација општине - СА СЛИКАМА презентација општине Кучево кроз основне податке о: географском положају, површини, становништву, насељима, катастарским оптшинама, месним заједницама, путној инфраструктуру, стратешком положају (удаљености од других градова), близини тржишта (близина граничних прелаза), туризму, манифестацијама и осталим потенцијалима општине Кучево;
 • Презентација општине - БЕЗ СЛИКАпрезентација општине Кучево кроз основне податке, само без слика (текст идентичан као и горње презентације, само овде је без слика);
 • Насеља општине Кучево приказ свих 26 насеља на територији општине Кучево са линковима ка сајту Википедија где су дата насеља описана;
 • Месне заједнице (МЗ) приказ свих 22 месних заједница на територији општине Кучево са насељима која им припадају;
 • Катастарске општине (КО) приказ свих 29 катастарских општина на територији општине Кучево;
 • Број становника, насеља, МЗ, КО, површина упоредни приказ броја становника из 1991, 2002. и 2011. године по насељима, месних заједница и катастарским општина, као и површина катастарских општина;
 • Месне канцеларије (МК) приказ свих 5 месних канцеларија на територији општине Кучево са насељима које обухватају, матичарима и контакт телефонима;
 • Црквене општине (ЦО) приказ свих 6 црквених општина са насељима која им припадају, свештеницима и контакт телефонима;
 • Карте са општином Кучево приказ разних карти које дотичу општину Кучево;
 • Потенцијали за инвестирање (приказ природних ресурса и потенцијала општине Кучево;
 • Историја приказ историјата општине и Кучева;
 • Видео галерија линкови ка најзанимљивијим клиповима који дотичу активности, живот и рад у општини Кучево;
 • Манифестације приказ и опис свих манифестација које се одржавају на територији општине Кучево;
 • Школе и предшколска установа приказ кроз текст и слике свих основних и средњих школа са предшколским установама;
 • Удружења и савези грађана приказ свих удружења, савеза, спортских удружења и спортских савеза која постоје на територији општине Кучево са детаљним описом и прилогом датотеке/фајла у Excel формату;
 • Туристички потенцијали приказ туристичких потенцијала општине Кучево;
 • Отворени подаци приказ скупова отворених података - података које може свако слободно скидати и користити без икаквог одобрења и ограничења;
 • Корисни линкови (сајтови) приказ линкова ка корисним веб-страницама и веб-сајтовима, углавном државних органа/институција/установа;
 • Општински путевисписак општинских путева на територији општине Кучево, са њиховим дужинама.
 • Општине у Републици Србији списак свих општина на територији Републике Србије уз приказ линка ка њима и описа ком управном округу и региону припадају
 • Градови, градске општине/насеља у РС списак свих градова и градских општина на територији Републике Србије уз приказ линка ка њима и описа ком управном округу и региону припадају, као и приказ свих градских насеља у Републици Србији
 • Општине у Републици Србији списак свих општина на територији Републике Србије са линковима ка њиховим званичним веб-презентацијама и описом ком управном округу и региону припадају
 • Градови, градске општине/насеља у РС списак свих градова и градских општина на територији Републике Србије са линковима ка њиховим званичним веб-презентацијама, као и опис ком управном округу и региону припадају и приказ свих градских насеља у Републици Србији
 • Управни окрузи Републике Србије списак свих управних округа на територији Републике Србије са територијалним јединицама које им припадају, линковима ка њиховим званичним веб-презентацијама, навођењем седишта управног округа и региона ком припадају
 • Региони Републике Србије списак свих пет региона Републике Србије са територијалним јединицама које им припадају

ДРАГИ СУГРАЂАНИ, КРЕИРАЈМО (УРЕЂУЈМО) ОВУ СТРАНИЦУ ЗАЈЕДНО. ПУСТИТЕ НАМ У МЕЈЛУ ШТА БИСТЕ ВОЛЕЛИ ВИДЕТИ У "КУЧЕВАЧКОМ ИНФОРМАТОРУ" (назначите само у наслову мејла: "ЗА КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР"). ХВАЛА.


Контакт мејл "Кучевачког информатора" и "еБилтена активности" (и "Кучевачких новина") је: кucevacke.novine@gmail.com (ДМ)


Хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас - ВАШ "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР" и "еБилтен активности". (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni