ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК: ОСТАЛИ КОНТАКТИ


Прилог објављен: 28. фебруара 2020. године (прилог припремио: ДМ); ажурирано: 09.09.2020. године


Општинска управа Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

веб-презентација: www.kucevo.rs


Држава: Република Србија (РС)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Органи Општине Кучево: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине


 

Табела 7: Остали контакти (установе, предузећа, привредници, удружења, предузетници, појединци...)

ОСТАЛИ КОНТАКТИ

Редни број

НАЗИВ

ОСОБА

КОНТАКТ

1.

Управа за трезор у Кучеву (Трезор)

 

012/852-245

 

2.

Црвени крст Кучево

директорка:

Гроздана Марковић

012/852-279

 

3.

ЈП "Србијашуме" - Шумско газдинство "Северни Кучај" Кучево

 

012/851-978
012/852-171

САЈТ

4.

Пореска управа (некада Управа прихода) - Одсек Кучево

директор:

Мишко Ненадовић

012/852-125

 

5.

Републички геодетски завод - Одсек за катастар непокретности Кучево

директорка

Микица Николић

012/850-230

 

6.

Министарство унутрашњих послова - Полицијска станица Кучево

командир:

Ненад Трајковић

012/852-504

 

7.

Основни суд у Пожаревцу - Судска јединица у Кучеву

 

012/852-538

 

8.

Национална служба за запошљавање - Филијала Кучево

 

012/852-115

 

9.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање - Филијала Пожаревац - Испостава Кучево

 

012/852-440

 

10.

"ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд - Дистрибутивно подручје Крагујевац - Огранак Електродистрибуција (ЕД) Пожаревац - Пословница Кучево (некада Електроморава Кучево)

 

012/852-529

 

11.

Ватрогасна јединица Кучево

 

012/852-110

 

12.

Социјално (Дом здравља Кучево)

 

012/852-135

 

13.

Удружење воћара и повртара општине Кучево из Волује

Даријан Дрикић

012/880-291

 

14.

Апотека Пожаревац у Кучеву

 

012/852-147

 

15.

Удружење пензионера у Кучеву

 

012/850-210

 

16.

ДУНАВ осигурање у Кучеву

 

012/852-277

 

17.

Ветеринарска станица "САВА", Кучево

 

012/852-167

 

18.

Земљорадничка задруга "СОАРЕ" Нересница

директор:

Властимир Бабић

063/377-151

 

19.

Основна одгајивачка огранизација ЗЗ „СОАРЕ“ Нересница

дипл. инж. сточарства

Данијел Чикаревић

064/2625923

 

20.

Самостална радња "МИНИ БАГЕР" Турија

предузетник:

Саша Миленковић

063/821-3193
064/260-7433

 

 21.

Аутобуска станица Кучево

 

012/852-163

 

 22.

Железничка станица Кучево

 

012/852-513

 

 23.

Удружење љубитеља природе "Хајдучки рај" Церемошња

председник: Драгослав Милић

069/5-855-040

 

 


ОБАВЕШТЕЊЕ: Уколико желите и ваш контакт да се овде види (дода) или имате неки коментар (предлог) везан за контакте или сте увидели неку грешку (пропуст) или потребу за ажурирањем (изменом, допуном, променом, дорадом, брисањем) контакта, тј. дела садржаја контакта, можете нам послати ваш мејл на нашу имејл-адресу kucevacke.novine@gmail.com са обавезном назнаком у наслову мејла "ЗА КОНТАКТЕ", а у опису навести прво назив табеле (назив веб-странице) која се ажурира, податке за ваш нови контакт (погледајте заглавље табеле да бисте видели који се најмање подаци требају доставити) или ако се ради о ажурирању постојећег контакта онда поред описа шта се ажурира навести и редни број датог контакта из дате табеле који се ажурира. Такође, можете нам се и телефоном јавити на: 012/852-141 (централа), локал 205, тражити медијског сарадника или лице за администратора веб-презентације (веб-сајта) Општине Кучево.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni