НАЗИВ УСЛУГЕ

1) Извод из матичне књиге рођених

2) Извод из матичне књиге венчаних 

3) Извод из матичне књиге умрлих 

4) Извод из матичне књиге рођених/венчаних/умрлих на интернационалном 

5) Уверење о држављанству 

6) Уверење по матичној књизи рођених 

7) Уверење о животу, за лица која су радила у иностранству 

8) Упис у матичну књигу умрлих 

9) Венчање 

10) Лице које је страни пунолетни држављанин, а склапа брак код нас 

11) Промену презимена после развода брака 

12) Упис рођења детета рођеног у иностранству

ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган: Општинска управа

Одељење: Одељење за друштвене делатности

Одсек: Одсек за послове месних канцеларија и матичара

ОПИС

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Извод из матичне књиге рођених (МКР), венчаних (МКВ) и умрлих (МКУ), који се издаје на основу података које садржи МКР, МКВ и МКУ, има карактер јавне исправе и нема ограничен рок важења.

Извод из матичне књиге рођених, веначних и умрлих на иностраном, као и уверење о држављанству, који се издају на основу података које садржи МКР, МКВ, МКУ и МКД, има карактер јавне исправе и има ограничен рок важења, а то је шест (6) месеци од датума издавања.

ГДЕ И КАКО ОСТВАРИТИ УСЛУГУ

Захтев (са доказом о уплати) за издавање извода из матичних књига (на домаћем или међународном обрасцу) можете:

предати лично у вашој месној канцеларији;

одштампан и попуњен захтев послати поштом на адресу ваше месне канцеларије (уколико шаљете пошту, наведите за Матичну службуˮ);

послати захтев на мејл ваше месне канцеларије (добро је обавестити месну канцеларију да сте послали).

Захтеви су исти, независно да ли се ради о изводима на нашем или на интернационалном.

На територији општине Кучево постоји пет матичних подручја:

МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ КУЧЕВО обухвата насељена места: Кучево, Буковска, Церемошња, Равниште, Церовица, Кучајна, Каона.

Месна канцеларија Кучево

 • седиште: Кучево, 12240 Кучево, Улица Светог Саве 76, Општинска управа Кучево, канцеларија број 11/1 (приземље, чим се уђе, па надесно и задња канцеларија са леве стране)
 • контакт телефон (директан број): 012/852-103
 • контакт телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142
 • радно време: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00 часова)
 • матичари: Бојана Лазић и Александар Павловић
 • контакт мејл: mkkucevo@kucevo.rs и maticar@kucevo.rs

МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ТУРИЈА обухвата насељена места: Турија, Ракова Бара, Сена, Вуковић, Зеленик.

Месна канцеларија Турија

 • седиште: Турија, 12257 Турија, Улица Вељка Дугошевића 23 (у Дому културе Турија)
 • контакт телефон: 012/884-058
 • радно време: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова
 • матичари: Радиша Милић и Звезда Рејкић
 • контакт мејл: mkturija@kucevo.rs

МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ РАБРОВО  обухвата насељена места: Раброво, Мала Бресница, Велика Бресница, Љешница, Српце, Мишљеновац, Мустапић.

Месна канцеларија Раброво

 • седиште: Раброво, 12254 Раброво, Трг Зорана Ђинђића 3 (у Дому културе Раброво)
 • контакт телефон: 012/885-141
 • радно време: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова
 • матичари: Јасна Радовановић и Лела Перић
 • контакт мејл: mkrabrovo@kucevo.rs

МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ НЕРЕСНИЦА обухвата насељена места: Нересница, Шевица.

Месна канцеларија Нересница

 • седиште: Нересница, 12242 Нересница, Улица Свете Тројице 7 (у центру насеља, поред Дома културе)
 • контакт телефон: 012/889-141
 • радно време: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова
 • матичари: Јелена Дурузић
 • контакт мејл: mkneresnica@kucevo.rs

МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ВОЛУЈА обухвата насељена места: Волуја, Бродица, Благојев Камен, Дубока, Раденка.

Месна канцеларија Волуја

 • седиште: Волуја, 12256 Волуја, Српских Владара 54 (код Дома културе Волуја)
 • контакт телефон: 012/880-102
 • радно време: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова
 • матичари: Славомир Чикаревић и Драгица Петковић
 • контакт мејл: mkvoluja@kucevo.rs

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСЛУГЕ

Уз попуњен захтев неопходно је приложити доказ о уплаћеним таксама.

НАПОМЕНА: Подаци у табелама су информативног карактера. Пре било које радње, проверити податак (жиро рачун, износ таксе, прималац, и слично/остало) код ваше матичне службе или матичара.

 

1) ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

ЗАХТЕВ – попунити захтев за издавање извода из матичне књиге рођених и предати у матичној канцеларији (образац захтева је бесплатан и узима се код матичара или можете да скините са дна ове веб-странице у делу где су обрасци/захтеви)

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: извод из матичне књиге рођених
● прималац: општинска такса

● износ:
100,00
● рачун примаоца:
840-742251843-73
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: извод из матичне књиге рођених
● прималац: републичка такса

● износ: 440,00
● рачун примаоца:
840-742221843-57
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

 

2) ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ

ЗАХТЕВ – попунити захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних и предати у матичној канцеларији (образац захтева је бесплатан и узима се код матичара или можете да скините са дна ове веб-странице у делу где су обрасци/захтеви)

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: извод из матичне књихге венчаних
● прималац: општинска такса

● износ:
100,00
● рачун примаоца:
840-742251843-73
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: извод из матичне књихге венчаних
● прималац: републичка такса

● износ:
450,00
● рачун примаоца:
840-742221843-57
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

 

3) ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ

ЗАХТЕВ – попунити захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих и предати у матичној канцеларији (образац захтева је бесплатан и узима се код матичара или можете да скините са дна ове веб-странице у делу где су обрасци/захтеви)

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: извод из матичне књихге умрлих
● прималац: општинска такса

● износ: 100,00
● рачун примаоца:
840-742251843-73
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: извод из матичне књихге умрлих
● прималац: републичка такса

● износ:
450,00
● рачун примаоца:
840-742221843-57
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

 

4) ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ / ВЕНЧАНИХ / УМРЛИХ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ

ЗАХТЕВ – попунити захтев за издавање извода из матичне књиге рођених или венчаних или умрлих на интернационалном и предати у матичној канцеларији (образац захтева је бесплатан и узима се код матичара или можете да скините са дна ове веб-странице у делу где су обрасци/захтеви)

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: извод из матичне књихге рођених / венчаних / умрлих на интернационалном
● прималац: општинска такса

● износ:
100,00
● рачун примаоца:
840-742251843-73
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: извод из матичне књихге рођених / венчаних / умрлих на интернационалном
● прималац: републичка такса

● износ:
760,00
● рачун примаоца:
840-742221843-57
● модел: 97
● позив на број: 36-053

 

5) УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ

ЗАХТЕВ – попунити захтев за издавање уверења о држављанству и предати у матичној канцеларији (образац захтева је бесплатан и узима се код матичара или можете да скините са дна ове веб-странице у делу где су обрасци/захтеви)

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: уверење о држављанству
● прималац: општинска такса

● износ:
100,00
● рачун примаоца: 840-742251843-73
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: уверење о држављанству
● прималац: републичка такса

● износ: 820,00
● рачун примаоца:
840-742221843-57
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

 

6) УВЕРЕЊЕ ПО МАТИЧНОЈ КЊИЗИ РОЂЕНИХ

ЗАХТЕВ – попунити захтев за издавање уверења по матичној књизи рођених и предати у матичној канцеларији (образац захтева је бесплатан и узима се код матичара)

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: уверење по матичној књизи рођених
● прималац: општинска такса

● износ:
100,00
● рачун примаоца:
840-742251843-73
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: уверење по матичној књизи рођених
● прималац: републичка такса

● износ:
800,00
● рачун примаоца:
840-742221843-57
● модел:
97
● позив на број: 36-053

 

7) УВЕРЕЊЕ О ЖИВОТУ (ЗА ЛИЦА КОЈА СУ РАДИЛА У ИНОСТРАНСТВУ)

оригинална документа послата из иностранства и једна њихова фотокопија

лична карта особе која тражи издавање уверења (само на увид)

лице лично долази у месној канцеларији да потпише пред службеним лицем

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: уверење о животу
● прималац: општинска такса

● износ:
300,00
● рачун примаоца:
840-742251843-73
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: уверење о животу
● прималац: републичка такса

● износ: 820,00
● рачун примаоца:
840-742221843-57
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

 

8) УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ

лична карта умрлог (на увид)

лична карта пријавиоца (на увид)

пре пријаве у месној канцеларији, потребно је јавити се лекару дома здравља ради добијања Потврде о смрти

 

9) ВЕНЧАЊЕ

важећа лична карта (на увид)

УПЛАТНИЦЕ

РАДНИМ ДАНИМА (од понедељка до петка) У РАДНОМ ВРЕМЕНУ у службеним просторијама венчање кошта 500,00 динара

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: венчање
● прималац: општинска такса

● износ:
500,00
● рачун примаоца:
840-742251843-73
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

НЕРАДНИМ ДАНИМА (субота, недеља, државни празник) у службеним просторијама венчање кошта 1000,00 динара

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: венчање
● прималац: општинска такса

● износ:
1000,00
● рачун примаоца: 840-742251843-73
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

ПОСЛЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА радним данима (од понедељка до петка) у службеним просторијама венчање кошта 700,00 динара

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: венчање
● прималац: општинска такса

● износ:
700,00
● рачун примаоца:
840-742251843-73
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

ВАН СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА (излазак на терен) радним и нерадним данима венчање кошта 6000,00 динара

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: венчање
● прималац: општинска такса

● износ:
6000,00
● рачун примаоца:
840-742251843-73
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

пријаву за закључење брака подносе пунолетни мушкарац и жена држављанин Републике Србије

малолетно лице може поднети пријаву за закључење брака само на основу судске одлуке којом му се одобрава ступање у брак пре пунолетства

 

10) ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ СТРАНИ ПУНОЛЕТНИ ДРЖАВЉАНИН, А СКЛАПА БРАК КОД НАС

интернационални извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци)

ако извод из матичне књиге рођених страног држављанина није интернационални, онда је потребан превод тог извода оверен од стране судског тумача

важећи пасош страног држављанина (на увид) и једна његова фотокопија

превод пасоша страног држављанина од стране судског тумача

приликом склапања брака са лицем које је страни држављанин, обавезно је присуство судског тумача за страни језик који странка сама обезбеђује

уверење о слободном брачном стању (не старији од 6 месеци) које се узима у земљи чији је страни држављанин

превод уверења о слободном брачном стању од стране судског тумача

 

11) ПРОМЕНА ПРЕЗИМЕНА ПОСЛЕ РАЗВОДА БРАКА

поступак за промену презимена после престанка брака може се покренути у року од 60 дана по престанку брака (правоснажне пресуде о разводу или поништењу брака)

поступак се покреће пред општинским органом управе надлежним за матичне послове

у коме је брак био закључен или у месту пребивалишта брачног друга који тражи промену

Уз захтев се прилаже:

–  правоснажна пресуда о разводу или поништењу брака

–  лична изјава о узимању ранијег презимена

–  извод венчаних

–  важећа лична карта (на увид)

 

12) УПИС РОЂЕЊА ДЕТЕТА РОЂЕНОГ У ИНОСТРАНСТВУ

за дете: оригинал извод из матичне књиге рођених на интернационалном

записник о признавању очинства, ако нису у браку (оверен превод)

захтев за упис у матичну књигу рођених (захтев се може узети код матичара или у конзулату)

 


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Садржај (податке, информације) доставља: Матична служба Општине Кучево
Креирано: 26/27.09.2019. године (Д); Ажурирано: 02.12.2019. године (Д)

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni