IV-01 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИВерзија: В1, 23.05.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Начелник Општинске управе Кучево: Никола Милорадовић

Заменица начелника Општинске управе Кучево: Марина Ранчић

Организациона јединица [01]: Одељење за друштвене делатности

Руководилац Одељења за друштвене делатности: Зоран Велимировић

 

ПРОЦЕДУРЕ

 

Одељења за друштвене делатности

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

01

Одељење за друштвене делатности

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив области организационе јединице
(Одељења за друштвене делатности)

IV-01-01)

01)

матична служба – послови месних канцеларија и матичара

IV-01-02)

02)

инвалидско-борачка заштита, избеглице, миграције

IV-01-03)

03)

лични статус грађана, образовање, предузетништво

IV-01-04)

04)

друштвена брига о деци

IV-01-05)

05)

управљање људским ресурсима

IV-01-06)

06)

правна помоћ

IV-01-07)

07)

одбрана

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа јединице локалне самоуправе [Општинска управа Кучево]; 01 – шифра (редни број) организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [Одељење за друштвене делатности]; од 01) до 07) – шифра (редни број) области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе.

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-02: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за општу управу

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni