ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Пун назив: Спортски савез општине Кучево

ПИБ: 103461125 (пре употребе проверити)

Матични број: 07281722 (пре употребе проверити)

Текући (жиро) рачун у Управи за трезор: 840-1303763-73 (пре употребе проверити)

Текући (жиро) рачун у Поштанској штедионици: 200-3027790101027-93 (пре употребе проверити)

Текући (жиро) рачун у Комерцијалној банци: 205-234696-26 (пре употребе проверити)

Текући (жиро) рачун у Комерцијалној банци (девизни рачун): 205-0070800048549-72 (пре употребе проверити)

Седиште: Кучево

Улица: Светог Саве 114

Поштански број: 12240 Кучево

Контакт телефон:  012/851-870 (служба)

Радно време: радним данима (понедељакпетак) од 08.00 до 14.00 часова

Контакт имејл: ssavezkucevo@gmail.com

Званична веб-презентација: www.sportskisavezkucevo.rs

Председник: Александар Илић


Напомена: потврдите/проверите горе изнете податке код дате установе/предузећа/савеза/удружења пре употребе


 

 

 

  


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор (Д), kucevacke.novine@gmail.com
Креирано: 2019. године; Ажурирано: 25.03.2024. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni