ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Пун назив: Дом здравља Кучево

ПИБ: 106947093 (пре употребе проверити)

Матични број: 17814290 (пре употребе проверити)

Текући (жиро) рачун: 840-821661-12 (пре употребе проверити)

Седиште: Кучево

Улица: Жике Поповића 48

Поштански број: 12240 Кучево

Контакт телефон: 012/852-108 (информације), 012/852-300 (рачуноводство)

Радно време: сваки дан

Контакт имејл Дома здравља Кучево: dzkucevo@gmail.com

Званична веб-презентација: www.dzkucevo.co.rs

Заштитник права пацијената: Зоран Велимировић, 064/89-79-105 или 012/852-141 централа Општине Кучево

Директорка: Емина Перић Ивин


Напомена: потврдите/проверите горе изнете податке код дате установе/предузећа пре употребе 


Креирано: 2019. године kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Ажурирано (сав садржај): 28.05.2021. године (Д); Редизајн веб-странице: 02.12.2021. године (Д); Ажурирање (делимично): 25.03.2024. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni