ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


прилог постављен: 16.12.2019. године (прилог припремио: ДМ) 

Назив услуге:

Пријава на конкурс за општинску стипендију


Орган задужен за спровођење на локалном нивоу:

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Општина Кучево

ОРГАН: Општинска управа Кучево

ОДЕЉЕЊЕ: Одељење за...

СЛУЖБА: Служба за лични статус грађана, образовање, приватно предузетништво, статус енергетски угрожени купац и просечан приход по члану породице

 

Где и како остварити ваше право (услуге):

Општинска управа Кучево

12240 Кучево

Светог Саве 76

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР:

  • Канцеларија број 11
  • телефон: 012/852-141 или 012/852-142 - централа - локал 109
  • телефон: 012/852-103 - директан број (двојник)

Сарадник на пословима: Ружица Рајић

 

Потребна документација за остваривање права/услуга:

За пријаву на конкурс за општинску стипендију, потребно је:

1.

Кратка биографија.

2.

Уверење о упису на високошколску установу основаној од стране Републике Србије, или о упису на наредну годину студија високошколске установе  основане од стране Републике Србије.

3.

Потврда да је високошколска установа акредитована.

4.

Уверење о просечној оцени током свих предходник година студија, а за студенте који су уписали I годину основних студија сведочанства о успеху у свим разредима средњих школа.

5.

Копија личне карте  и   одштампани подаци са читача електронске личне карте.

6.

Решење о смештају у другу породицу.

7.

Решење о признавању права на новчану социјалну помоћ чланова домаћинства.

8.

Потврда Националне службе за запошљавање или Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о незапослености, или оверену изјаву два сведока о незапослености чланова домаћинства.

9.

Оверену изјаву два сведока о броју, сродству и занимању чланова домаћинства из месне канцеларије по пребивалишту студента.

10.

Оверену изјаву да није у радном односу и да не прима стипендију по другом основу из месне канцеларије по пребивалишту студента.

11.

Уверење о просечном приходу по члану домаћинства за последња три  месеца издатог од надлежног органа Општинске управе Кучево.           

Непотпуна документација неће се узети у разматрање.

 

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni