Држава: Република Србија (РС)

Локална самоуправа (јединица локалне самоуправе): ОПШТИНА КУЧЕВО

Органи локалне самоуправе: Општинска управа; Скупштина општине; Општинско веће; Председник општине


Орган јединице локалне самоуправе:

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ


Председник општине

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

Имејл (email): predsednik@kucevo.rs

Контакт: 012/852-141 или 012/852-142 (централа), локал 200 - председнк Општине Кучево Владимир Стојановић

Контакт: 012/852-178 (кабинет / секретарица) - председнк Општине Кучево Владимир Стојановић


 

Председник општине је извршни орган. Председника Општине Кучево бира Скупштина општине Кучево, из реда одборника, на период од четири године.

 

Председник Општине Кучево: Владимир Стојановић
 

- контакт телефон: 012/852-141 (централа), локал 200

- контакт телефон: 012/852-178 (кабинет)

 

 

Заменик председника општине Кучево: Небојша Митровић


- контакт телефон: 012/852-141 (централа), локал 208

 

 

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni