Држава: Република Србија

Локална самоуправа (јединица локалне самоуправе): ОПШТИНА КУЧЕВО

Органи локалне самоуправе: Општинска управа; Скупштина општине; Општинско веће; Председник општине


 

Орган јединице локалне самоуправе: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 

Председник општине је извршни орган.

Председника Општине Кучево бира Скупштина општине Кучево, из реда одборника, на период од четири године.

 

Председник Општине Кучево

Владимир Стојановић

- контакт телефон: 012/852-178 (секретарица)

- имејл: predsednik@kucevo.rs


Заменик председника Општине Кучево


Небојша Митровић

- контакт телефон: 012/852-141 (централа), локал 208

 

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni