ОГЛАСИ У 2024. ГОДИНИ

шифра прилога

ОГЛАШИВАЧ

Назив огласа и пратећих документата

ДАТУМ

ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

(1/2024)

Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Кучево

1) Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Општине Кучево прикупљањем писмених понуда

2) Изјаве о понуди - обрасци

3) Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Општине Кучево прикупљањем писмених понуда - ИСПРВКА

 од
10.06.2024. 30 дана

КП бр. 5502/11 КО Кучево 1

(2/2024)

Председник Општине Кучево

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у општини Кучево

 03.07.2024.

закуп и коришћење пољопривредног земљишта на територији општине Кучево

(3/2024)

Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за мрежу електроенергетских водова на потесу ХЕ Ђердап 1, ТЕ „Дрмно”, производни рударски системи у Мајданпеку и Бору и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта Просторног плана подручја посебне намене за мрежу електроенергетских водова на потесу ХЕ Ђердап 1, ТЕ „Дрмно”, производни рударски системи у Мајданпеку и Бору

од 23.07.2024. до 21.08.2024.

јавни увид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni