ВЕСТИ


САОПШТЕЊЕ О НЕРАДНОМ ДАНУ 08.01.2024. ГОДИНЕ

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 05.01.2024. године]

[ ВЕСТИ ] >>

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КУЧЕВО

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН

Број: I-06-2/2024/1

Датум: 05.01.2024. године

К у ч е в о

 

На основу члана 86. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - др закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 36. Пословника Привременог органа Oпштине Кучево („Службени гласник Oпштине Кучево“, бр. 21/23) и тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Кучево и образовању Привременог органа (Службени гласник РС“, 94/23), а на препоруку Владе РС Закључак бр. 06-00-0060/2024 од 04.01.2024. године, Привремени орган Општине Кучево на 14. седници одржаној дана 05.01.2024. године доноси следеће:

 

ОДЛУКА

 

1. На препоруку Владе Републике Србије, Закључак бр. 06-00-0060/2024 од 04.01.2024. године, утврђује се нерадни дан у Општинској управи Општине Кучево 08.01.2024. године (понедељак), други дан Божића.

 

2. Одлуку објавити на званичној интернет страници Општине Кучево и на огласној табли ОУ Кучево.

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

др Иван Рајичић


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]

БРЗИ КОНТАКТ ПОДАЦИ:

Светог Саве 76, 12240 Кучево. Радно време: 07.00-15.00 часовa (пауза: 09.30-10.00)

ОПШТИНСКА УПРАВА: 012/852-141, 012/852-142; nacelnik@kucevo.rs

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: 012/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: 12/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ: 012/852-141, 012/852-142; predsednik@kucevo.rs

Веб-презентација Општине Кучево:  kucevacke.novine@gmail.com
       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni