Држава: Република Србија (РС)

Локална самоуправа (јединица локалне самоуправе): ОПШТИНА КУЧЕВО

Органи локалне самоуправе: Општинска управа; Скупштина општине; Општинско веће; Председник општине


Орган јединице локалне самоуправе:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (СО)


Скупштина општине Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

Имејл (email): sokucevo@kucevo.rs или sokucevo@yahoo.com

Контакт: 012/852-141 и 012/852-142 (централа), локал 209 - председница Скупштине општине Кучево Мица Лукић Раденковић


 

Скупштина општине је највиши орган општине, који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину општине чине одборници (Скупштину општине Кучево чини 43 одборника), које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине. Одборници се бирају на четири године.

Скупштина општине има председника скупштине. Председник скупштине организује рад скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине. Председник скупштине, на предлог најмање једне трећине одборника, бира се из реда одборника, на време од четири године.

Председник скупштине има и заменика који се такође бира на исти начин као и председник скупштине.

Скупштина општине има и секретара, који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар скупштине се поставља, на предлог председника скупштине, на четири године и може бити поново постављен.

 

Председница Скупштине општине Кучево: Мица Лукић Раденковић


 

Заменик председнице Скупштине општине Кучево: Дејан Јовић

 

Секретар Скупштине општине Кучево: Драган Милорадовић

 

Слика: 25.06.2019, 18. седница СО Кучево

 

СПИСАК ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО (на дан: 16.07.2019)

Ред. број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ МЕСТО
1. Љубомировић Љубиша Нересница
2. Светлана Кузмановић Раброво
3. Тадић Бојан Раброво
4. Стојановић Соња Волуја
5. Јанковић Живорад Кучајна
6. Булајић Новица
Кучево
7. Марановић Миља Нересница
8. Зарвић Слободан Раденка
9. Радуловић Бобан Мустапић
10. Јовић Љиљана Кучево
11. Грујић Бобан Волуја
12. Кецман Бранко Кучево
13. Миљковић Слађан Зеленик
14. Јовић Дејан Мала Бресница
15. Булутић Мирослав Нересница
16. Јовановић Невена Нересница
17. Рошкић Љубиша Љешница
18. Боројевић Снежана Кучево
19. Булутић Дејан Нересница
20. Ђорђевић Мирко Кучево
21. Николић Слађана Дубока
22. Бабејић Небојша Раденка
23. Журжевић Драган Шевица
24. Коцић Љиљана Кучево
25. Кокоресковић Зоран Буковска
26. Јанковић Зоран Кучево
27. Борогић Милена Нересница
28. Мартиновић Властимир Мустапић
29. Богдановић Петровић Даринка Кучево
30. Предић Игор Каона
31. Кокоресковић Драган Нересница
32. Стојиловић Љиљана Кучево
33. Милић Иван Кучајна
34. Траиловић Љубиша Буковска
35. Славица Миленковић Велика Бресница
36. Радојчић Јаношевић Мирјана Кучево
37. Лукић Раденковић Мица Кучево
38. Томић Славиша Ракова Бара
39. Богић Саша Раброво
40. Петровић Веља Вуковић
41. Матић Марија Велика Бресница
42. Љубомировић Славиша Буковска Река
43.  /  /

 

Измене и допуне пословника
downloads: 534 | type: docx | size: 30 kB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni